Календар

Сътрудник в Спасителен центъра за диви животни „ЗЕЛЕНИ БАЛКАНИ – СТАРА ЗАГОРА”

Сътрудник в Спасителен центъра за диви животни „ЗЕЛЕНИ БАЛКАНИ – СТАРА ЗАГОРА”ОБЯВА ЗА РАБОТА
СНЦ „ЗЕЛЕНИ БАЛКАНИ – СТАРА ЗАГОРА”
търси да назначи сътрудник “ex-situ дейности и размножителна програма”
в Спасителен центъра за диви животни
по проект „Реинтродукция на ловен сокол в България”

Описание на работата:
Основен ангажимент:
Отглеждане и размножаване на ловен сокол, мониторинг поведението на двойките в изкуствени условия.
Подготовка на младите птици за самостоятелен живот в дивата природа, преди освобождаването им.
Координиране и участие в изграждането на инфраструктура за целите на проекта (волиери и др.).
Логистични дейности – закупуване и транспорт на птици и храната за тях.
Изготвяне периодични доклади за извършената работа и развитието на конкретната дейност по проекта.
Разработване на нови проектни предложения за финансиране.
Комуникация с органите на държавната и местната власт, неправителствени и научни организации, и местни общности.
Обработване и поддържане на база данни отнасяща се за размножителната програма.

Допълнителен ангажимент - подпомага други дейности на Спасителния център свързани с:
размножителните програми за брадат лешояд, черен лешояд, белошипата ветрушка, египетския лешояд, царски орел и други видове /хранене, обслужване, наблюдения, сформиране на двойки и др./
ежедневната дейност на Спасителния център – лечение, рехабилитация, хранене, профилактика, почистване, посрещане на пациенти и др.
Изкисвания към кандидата:
Висше биологично / екологично / ветеринарно / лесовъдско образование или предишен опит в научни или природозащитни проекти.
Интереси и желание за развитие в областта на отглеждане на диви птици в изкуствени условия и тяхното размножаване за целите на природозащитата.
Обща техническа грамотност.
Шофьорска книжка, категория В.
Владеене на английски език (писмено и говоримо).
Компютърни умения - MS Office, Internet, база данни.
Умения за самостоятелно планиране на работния ден и изпълнение на поставените цели и задачи.
Умения за работа в екип.

Предимства за заемане на длъжността:

Досегашен практически опит в друг спасителен център, размножителен център, зоопарк или подобна структура, в страната или в чужбина;
Реално доказан практически опит в природозащитна, неправителствена или друга организация от страна или чужбина.

Позицията е на пълно работно време, за срок от една година, с възможност за продължаване за следващите години.
Месторабота: Стара Загора, Спасителен център за диви животни, кв. Кольо Ганчев, двор на Ветеринарен техникум.
Очаквана начална дата на започване на работата е в периода 15ти - 28ми Февруари 2011 г.
Зелени Балкани не се ангажира с уреждането на жилищните въпроси на потенциалните кандидати.
Ако проявявате интерес, моля изпратете автобиография и мотивационно писмо на e-mail: iklisurov@greenbalkans.org, в срок до 5ти Февруари 2011.

Само одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на интервю.
Всички кандидатури са конфиденциални.

Facebook Twitter LinkedIn Digg Delicious Stumbleupon

8631 посещения

OFF

Последно качено » Новини