Календар

Безплатна школа по орнитология и природозащита

Безплатна школа по орнитология и природозащитаВъпреки малката си площ, България притежава истинско богатство от над 420 вида птици, установени до момента в рамките на нейните граници. Всички желаещи да ги изучават и опазват могат да заповядат на лекциите на Българската орнитологическа централа.

Лекциите се провеждат всяка сряда от 15:30 ч. в заседателната зала на Института по биоразнообразие и екосистемни изследвания при БАН (База-2, бившият Институт по зоология, обща сграда с Природонаучния музей, входът откъм Руската църква). Първата въвеждаща среща е на 26.01.2011 г.

Лекциите са онагледени с помощта на съвременни аудио-визуални средства, организират се и екскурзии сред природата.
Ако сте пропуснали някоя лекция, не се колебайте и посетете следващите.

Школата дава възможност за професионална ориентация на учениците и студентите.

Лекционният курс се води от доц., д-р Борис Николов.

Част 1, 26.01.2011 г.:
● Избор на оптика за наблюдаване на птици
● Някои основния понятия в структурата на птиците, изпозвани при тяхното определяне
● Започване разглеждането на видовете птици от разредите Гмуркачоподобни, Гмурецоподобни, Буревестникоподобни, Пеликаноподобни

Контакти на Българската орнитоцентрала към Института по биоразнообразие и екосистемни изследвания при БАН:

тел.: 02/ 9880409, 988 51 15 / вътр. 631
е-mail: ring.bgs@gmail.com

Facebook Twitter LinkedIn Digg Delicious Stumbleupon

5897 посещения

OFF

Последно качено » Новини