Календар

Информация от среща с граждани по проблемите на град София

Информация от среща с граждани по проблемите на град СофияОсновната цел на проекта е да се разработи интернет платформа за приемане на сигнали за проблеми в градската среда в градовете София и Загреб. Платформата, ще се разработи съвместно от Блулинк и хърватските партньори по проекта - Замир. Целта на конкретната среща бе да се обсъдят наболели градски проблеми, за които биха могли да се подават сигнали онлайн, които да достигнат и да се обработят от институциите. Беше направен списък с проблеми, с които гражданите в София се сблъскват. Настоящия списък не е окончателния списък по който ще се подават сигнали в бъдещата онлайн платформа, съвместно с Замир и след разговори проведени с институции в София и Загреб ще бъдат избрани няколко типа сигнали, които да се подават чрез интернет платформата.

Бяха предложени и обсъдени следните проблеми:
• невъзстановена инфраструктура около строежи (разрушени тротоари, улици)
• камиони излизащи с мръсни гуми от градската среда;
• проблеми в парковете;
• зелени площи превърнати в паркинги;
• занемарени зелени площи (зависи каква е регулацията на зелените площи - дали са към общината или към блоковете);
• строежи в рамките на зелени площи;
• презастрояване;
• опасни рушащи се сгради;
• оставени на саморазрушение фасади на културни паметници;
• достъп до публични сгради и сгради на институции за хора с увреждания;
• достъп на майки с колички (остарял стандарт за рампи за колички - БДС, който не съответства на съвременното масово производство на колички);
• велоинфраструктура (Велоеволюция);
• паркиране пред училища и детски градини;
• сметища (места за сметосъбиране - отговорни общините, за сметоизвозването - концесионери);
• нерегламентирани сметища;
• неправилно паркирани кофи;
• липса на улично осветление;
• кучета;
• разхождане на кучета на нерегламентирани места;
• липсващи капаци на шахти;
• запушени шахти и канализация за отвеждане на дъждовната вода (Софийска вода или общината?);
• неправилно паркиране (център за радска мобилност);
• чистене/миене на улиците;
• колчета по тротоарите (опасно отрязани или отстранени и преместени колчета по тротоарите и коли които използват тротоарите за паркинг);
• незконна сеч на дървета в гр. среда;
• невъзстановени отсечени дървета в градска среда (примери: Константин Величков, цар Освободител);
• шум от заведения (полиция?);
• почистване на детски площадки между блоковете;
• опасни детски площадки;
• разбити тротоари;
• пожарни крановe.

Да се провери:
• Кой инспектира детските площадки и се грижи за тях (от гледна точка на безопастност, чистота)?
• Кой отговаря за запушените дъждовни шахти и липсващи капаци на шахти (Районна община/ "Софийска вода")?
• Дали може да се партнира със "Зелени системи" или с Мария Бояджийска - зам. кмет “Зелена система, екология и земеползване”;

На срещата бяха обсъдени и други въпроси и възможности по платформата за онлайн сигнали за проблеми по градската среда:
• вид на сигналите - може ли да се подават анонимни сигнали - вариант за подаване на жалби с електронен подпис;
• да има част от сайта с предложения на гражданите и въпроси;
• да се направи приложение за изпращане на SMS и MMS към сайта;
• стъпки за статуса на сигнала на сайта: подаден, приет от отговорната инстутиция, решен/санкция/нерешен;
• RSS на подходящи категории на платформата.

Facebook Twitter LinkedIn Digg Delicious Stumbleupon

5494 посещения 1 коментара

Коментари

  1. тед
    2011-01-31 16:06:44

    Поддържане на природен парк Витоша - белият дроб на София и любимо място за отдих сред природата за софиянци - чрез по-добро сметоизвозване от общината и по-голям бюджет на парка за алеи маркировка и залесяване
    Опазване на вододайните зони в парк Витоша - това е водата която софиянци пият!

OFF

Последно качено » Новини