Календар

Втора двойка се присъедини към размножителната програма за ловни соколи

Втора двойка се присъедини към размножителната програма за ловни соколиВтора двойка ловни соколи се присъедини към размножителната програма на Института по биоразнообразие и екосистемни изследвания към БАН (ИБЕИ-БАН), Зелени Балкани и Спация Уайлдлайф. Програмата е част от проекта „Реинтродукция на ловен сокол в България”, координиран от ИБЕИ-БАН.

Женската птица е с произход Чехия, а мъжката идва от Словакия. Те са настанени в Спасителния център за диви животни на Зелени Балкани, където екипът на центъра ще се грижи за тях. Очаква се соколите от двете двойки, сформирани до сега, да започнат да отглеждат малки през 2012 или 2013 година. Малките ще бъдат връщани в природата, в стари гнездови находища на ловния сокол в България, по утвърдена методика за разселване (хакинг метод). Надяваме се, те да припознаят местата за разселване като свои „родни” и когато настъпи половата им зрелост, да започнат да се размножават в дивата природа.

Екипът на проекта изказва специални благодарности на Директора на ИБЕИ-БАН, Д-р Вълко Бисерков, за подкрепата при закупуването на новата двойка ловни соколи. Задължени сме за помощта на колегите от дружеството “Защита на хищните птицив Словакия”, Луция Дойчова и Йозеф Хавко, както и на Томас Кунка от Чехия.

Проектът „Реинтродукция на ловен сокол в България” предвижда пилотно освобождаване в природата на 5 млади птици през лятото на 2011 година. За място на реинтродукцията е избран Национален Парк „Централен Балкан”, едно от местата с най-добри характеристики, съобразно изискванията на вида в България. Соколите ще бъдат маркирани със сателитни предаватели и техните придвижвания и миграции ще бъдат проследявани. С тази стъпка целим не само да подпомогнем възстановяването на популацията на вида у нас, но и да научим повече за реалните заплахи, предпочитаните местообитания, хранителната база и взаимоотношенията на ловните соколи с другите видове хищни птици.

Дейностите в Национален парк Централен Балкан се извършват в тясно сътрудничество с Дирекцията на парка, а финансирането на проекта е от Агенцията по околна среда на Абу Даби.

За повече информация относно реинтродукцията на ловния сокол: 
Димитър Рагьов
моб.тел.: 0898 585 553
e-mail: dimitar.ragyov@gmail.com

За повече информацията относно дейностите по размножаване:
Ивайло Клисуров
моб.тел.: 0886 570 052
е-mail: iklisurov@greenbalkans.org

Facebook Twitter LinkedIn Digg Delicious Stumbleupon

5519 посещения

OFF

Последно качено » Новини