Календар

Отбелязахме Международния ден на влажните зони

Отбелязахме Международния ден на влажните зониСтотици правителствени и неправителствени организации по света отбелязаха днес Международния ден на влажните зони. На 2 февруари преди 40 години е създадена Рамсарската Конвенция за опазване на влажните зони с международно значение.

Ето защо на тази дата всяка година усилията на природозащитниците се обединяват за привличане на общественото внимание към значението и проблемите на влажните зони – реки, езера, блата, морско крайбрежие и пр.

Тази година всички събития свързани с Конвенцията от Рамсар ще засегнат темата за влажните зони и горите. Рядко се прави връзка и се отчита огромното значение на горите за съществуването на достатъчно запаси от прясна вода на Земята, както и за правилното функциониране на „влажните” екоситеми. Горите изпълняват ролята на дига при големи наводнения, поддържат високо нивото на подпочвените води, дом са на хиляди животни и са основен етап, през който преминава на кръговрата на водата, намаляват ерозията, премахват вредните вещества, като осигуряват чистотата на питейната вода, пазят сянка, което намалява загубата на вода при изпарение, създават листни и плодови наноси, които са част от хранителната верига на много животни. Едновременно горите във влажните зони са изключително важни за екологичното равновесие на Земята.

Във връзка с Деня на влажните зони тази година Сдружение „Зелени Балкани” организира няколко мероприятия в Пловдив и Поморие.

В Пловдив на брега на р. Марица, която е един от най-важните биокоридори и влажни зони във вътрешността на страната, се проведе традиционната информационна кампания. Всички заинтересовани граждани получиха информация за значението на влажните зони и имаха възможност да наблюдават през зрителни тръби богатото биоразнообразие в коритото на реката. С подкрепата на РИОСВ- Пловдив в детския отдел на Народна Библиотека „Иван Вазов”, представител на Зелени Балкани запозна деца от няколко училища в Пловдив с богатото биологично разнообразие на река Марица.

В Посетителския център на Поморийско езеро бе направена презентация за влажните зони от международно значение в България и бе излъчен филмът на Директората на Рамсарската Конвенция по случай тазгодишния юбилей. В центърът бе представено и новото образователно интерактивно табло, чрез което посетителите ще могат сами да се запознават с интересните факти за Поморийско езеро, което е едно от 10 Рамсарски места в България. Интерактивното таблото, както и голяма част от оборудването на Посетителския център са финансирани по проект на Зелени Балкани към Оперативна програма „Околна среда 2007-2013”, финансирана от Европейския фонд за регионално развитие на Европейския съюз и държавния бюджет на Република България

За контакт: Нели Арабаджиева – Зелени Балкани, тел: 0884 257711

Facebook Twitter LinkedIn Digg Delicious Stumbleupon

5535 посещения

OFF

Последно качено » Новини