Календар

Школа по орнитология и природозащита

Школа по орнитология и природозащитаБългарска орнитологическа централа, ИБЕИ-БАН


Част 10 [30.03.2011 г.]:
● Видове птици от разред Козодоеподобни (Caprimulgiformes), Бързолетоподобни (Apodiformes), Синявицоподобни (Coraciiformes), Папагалоподобни (Psittaciformes), Кълвачоподобни (Piciformes) и Врабчоподобни (Passeriformes) (1-ва част)

Въпреки малката си площ, България притежава истинско богатство от над 420 вида птици, установени до момента в рамките на нейните граници. Всички желаещи да ги изучават и опазват могат да заповядат на лекциите на Българската орнитологическа централа.

Лекциите се провеждат всяка сряда от 15:30 ч. в заседателната зала на Института по биоразнообразие и екосистемни изследвания при БАН (База-2, бившият Институт по зоология, обща сграда с Природонаучния музей, входът откъм Руската църква).

Лекциите са онагледени с помощта на съвременни аудио-визуални средства, организират се и екскурзии сред природата.
Ако сте пропуснали някоя лекция, не се колебайте и посетете следващите.

Школата дава възможност за професионална ориентация на учениците и студентите.

Лекционният курс се води от доц., д-р Борис Николов.

Продължава записването за участие в еднодневна екскурзия с орнитологична насоченост до Алдомировското, Драгоманското блато и карстовият рид Чепън на 3.04.2011 г., организирана от Българската Орнитоцентрала съвместно с туристическа фирма "Травентурия" ООД (специализирана в провеждането на разнообразни туристически услуги, особено в областта на приключенския и културен туризъм) и Сдружение за дива природа Балкани.
Цената за екскурзията е 15 лв./човек, което включва транспорт за деня. За тези, които желаят и застраховка, се доплаща още 1 лв. Краен срок за записване и заплащане на таксата - 30.03.2011 г., в Българската орнитологическа централа (виж контактите по-долу) или в офиса на Травентурия: тел. 024890883!


Контакти на Българската орнитоцентрала към Института по биоразнообразие и екосистемни изследвания при БАН:

тел.: 02/ 9880409, 9885115 / вътр. 631
е-mail: ring.bgs@gmail.com

Facebook Twitter LinkedIn Digg Delicious Stumbleupon

3568 посещения

OFF

Последно качено » Новини