Календар

Административен съд гр.Бургас отмени решение на РИОСВ

Административен съд гр.Бургас отмени решение на РИОСВАдминистративен съд гр.Бургас отмени решение на РИОСВ Бургас, след подадена жалба по реда на АПК от СНЦ ”Зелени Балакни”. С решението на Директора на РИОСВ Бургас се одобряваше инвестиционно предложение за курортно строителство в близост до Поморийско езеро, гр.Поморие.

В решението си Адимнистративен съд гр.Бургас, е отчел липсата на ясно посочени срокове на полевите проучвания за анализа на степента на въздействие на инвестиционното предложение върху предмета на опазване на защитените зони по двете Директиви на ЕИО в района, липсата на ясни и обосновани мотиви в решението за одобряване на инвестиционното предложение, както и множество нарушения на процедурата.

Приветстваме решението на Административен съд гр.Бургас и считаме, че то е поредната стъпка към установяване законността в държавата и правилното прилагане на Директивите на ЕИО.

Facebook Twitter LinkedIn Digg Delicious Stumbleupon

3651 посещения 1 коментара

Коментари

  1. Запознат
    2011-04-02 11:21:58

    За никого не е тайна, че в РИОСВ Бургас от години съществува стройна корупционна схема за съгласуване на строителство в защитените зони. Всичко става със знанието и прякото участие на ръководството на инспекцията. Ако не се разровят нещата там скоро очаквайте нови, още по-големи далавери!

OFF

Последно качено » Новини