Календар

Школа по орнитология и природозащита - Част 12

Школа по орнитология и природозащита - Част 12Българска орнитологическа централа, ИБЕИ-БАН


Част 12 [13.04.2011 г.]:
● Видове птици от разред Врабчоподобни (Passeriformes) (2-ра част)

Въпреки малката си площ, България притежава истинско богатство от над 420 вида птици, установени до момента в рамките на нейните граници. Всички желаещи да ги изучават и опазват могат да заповядат на лекциите на Българската орнитологическа централа.

Лекциите се провеждат всяка сряда от 15:30 ч. в заседателната зала на Института по биоразнообразие и екосистемни изследвания при БАН (База-2, бившият Институт по зоология, обща сграда с Природонаучния музей, входът откъм Руската църква). След лекцията на 13.04., следващата лекция в рамките на школата ще бъде на 18.05.2011 г., предвид неотложни командировки с цел полеви проучвания.

Лекциите са онагледени с помощта на съвременни аудио-визуални средства, организират се и екскурзии сред природата.
Ако сте пропуснали някоя лекция, не се колебайте и посетете следващите.

Школата дава възможност за професионална ориентация на учениците и студентите.

Лекционният курс се води от доц., д-р Борис Николов.


Контакти на Българската орнитоцентрала към Института по биоразнообразие и екосистемни изследвания при БАН:

тел.: 02/ 9880409, 9885115 / вътр. 631
е-mail: ring.bgs@gmail.com

Facebook Twitter LinkedIn Digg Delicious Stumbleupon

2541 посещения

OFF

Последно качено » Новини