Календар

Откриване на екотуристически маршрути Поморийско езеро

Откриване на екотуристически маршрути Поморийско езеро На 5 май, 2011г. от 11ч. Зелени Балкани ще направи представяне на услугите на Посетителски център „Поморийско езеро” и официално ще открие екотуристическите маршрути в района на солената лагуна. Заповядайте!

Събитието ще се състои в Посетителски център „Поморийско езеро”, гр. Поморие (на южния бряг на езерото, до Музея на солта)

Програма:
11:00 ч. – 11:30 ч. – Представяне на Посетителския център и кратка беседа за възможностите за екотуризъм в района на езерото.
11:30 ч. – 12:30 ч. – Официално откриване на екотуристическите маршрути и посещение на ботаническата екопътека.
12:30 ч. – 13:30 ч. – коктейл в Посетителския център на Поморийско езеро; време за разговори – уточняване на условия за съвместна работа

За контакти и повече информация:
Димитър Попов, тел: 0885108712; dpopov@greenbalkans.org,
Нели Арабаджиева, тел:0884257711; narabadzhieva@greenbalkans.org
www.greenbalkans.org/pomoriecenter/


Мероприятието се осъществява в рамките на проект “Спешни мерки за възстановяване и консервация на видове и местообитания с европейска значимост в комплекса от защитени природни територии на Поморийско езеро ”, финансиран от Европейския фонд за регионално развитие на Европейския съюз и от държавния бюджет на Република България чрез оперативна програма “Околна среда 2007 – 2013”

Facebook Twitter LinkedIn Digg Delicious Stumbleupon

3491 посещения

OFF

Последно качено » Новини