Календар

Отбелязване на Международния ден за опазване на биологичното разнообразие

Отбелязване на Международния ден за опазване на биологичното разнообразиеПо повод 22 май - Международния ден за опазване биологичното разнообразие, СНЦ „Зелени Балкани” и Кметство – с. Конуш имат удоволствието да Ви поканят на презентация на програмата за опазване на последната голяма чаплова колония в Тракия.

Този по чудо оцелял оазис на защитени и редки видове птици се намира само на 35 км. от Пловдив. В колонията гнездят 600 двойки от видовете: малка бяла, нощна и гривеста чапли. Колонията се намира на язовир, разположен в непосредствена близост (северно) до с. Конуш, общ. Асеновград.

Събитието ще се проведе от 11:00 часа на 22.05.2011 г. (неделя).
Сборен пункт: центъра на с. Конуш, общ. Асеновград.

Програма:

кратка презентация на природозащитната програма на СНЦ „Зелени Балкани” (от 11:00 до 11:15 часа) за опазване на колониално гнездящите птици в Тракия
наблюдение на смесената чаплова колонията с далекогледни тръби (разположена е на 1 км. северно от с. Конуш)

За допълнителна информация и контакти: 0885/76-60-13 – Христо Николов

Повече информация за 22 май:

22 май е Международния ден за опазване на дивата природа или както последните 20 години се нарича – опазване на световното биологично разнообразие. На тази дата през 1992 г. е бил приет текстът на първото световно съглашение за опазване на дивата природа – Конвенцията за биологичното разнообразие. Един исторически документ, на който се крепи съвременната природозащита.
Причините за конфликта човек-природа е това, че човекът винаги се е поставял в „центъра” на природата. Това личи и от празниците, например: 05 юни е Световния ден за опазване на „околната” среда (датата на откриването на конференцията в Рио де Жанейро). За съжаление „околната” среда е много по-голяма по площ от „неоколната” или от „запазената” природа. Ето това е разликата между двата празника. Егоизмът на човек си личи от съответното отбелязване на датите. Малко са правителствените агенции (Министерства, ведомства и др.), които празнуват 22 май. Надеждата ни е, че поне гражданското общество ще промени това съотношение.

Повече информация за чаплите:

И трите вида чапли (нощна, малка бяла и гривеста) са защитени видове с висок природозащитен статус. Числеността на националните популации е ниска. Общата численост на нощната чапла е 1250 двойки, на малката бяла чапла – 900 двойки, а на гривестата чапла – 250 двойки. Всички колонии са или защитени територии или ключови местообитания в защитени зони.

Колонията в с. Конуш е най-голямата колония в страната. Тя съхранява повече от 60% от националната численост на нощната чапла и 40% от числеността на малката бяла чапла. Последните 25 години колонията е била обект на непрекъснато безпокойство и 6 пъти е променяла своето местоположение. Основната заплаха за колонията е навлизането на хора по време на гнездовия период или умишленото й прогонване от рибовъдни арендатори. Опазването на чаплите е основната причина, поради която Зелени Балкани взе под аренда рибовъдното стопанисване на язовир Конуш.

Facebook Twitter LinkedIn Digg Delicious Stumbleupon

3606 посещения

OFF

Последно качено » Новини