Календар

Радиопроследяване на гнездящи двойки царски орел – прилага се от Зелени Балкани за първи път за България

Радиопроследяване на гнездящи двойки царски орел – прилага се от Зелени Балкани за първи път за БългарияЗа пореден път екипът на Зелени Балкани, използва успешно съвременни технологии при опазването и проучването на редките царски орли (Aquila heliaca). Този път, уникалните резултатите, непостигани до момента от нито една организация в страната, са в резултат от успешното проследяване на гнездящи царски орли, влизащи в състава на две различни двойки от величествените птици.

Първата проследявана двойка царски орли е с участието на орела Виктор, маркиран с радиопредавател през 2007г. Виктор и по-възрастна женска птица, загнездиха още през 2010г. в изкуствено гнездо, поставено специално за целта от екипа на Зелени Балкани. Така орелът Виктор, е проследяван посредством радиотелеметрия, вече втора година от както се размножава. Другата проследявана двойка е сформирана от 3 годишната орлица Габриела, и друга мъжка птица на същата възраст. На Габриела е поставен радиопредавател през 2008г., като подобно на Виктор и тя е маркирана преди да излети от гнездото, в което е излюпена.

До момента, маркирането на царски орли в страната с различни предаватели и последващото проследяване е прилагано единствено за млади и неразмножаващи се птици. След загнездването и сформирането на две различни двойки от страна на Виктор и Габриела, екипът на Зелени Балкани стартира новаторската за България методика. По този начин е събрана изключително важна информация за гнездящите царски орли, която до момента не е била потвърждавана по такъв категоричен начин. Така например, с изключителна точност се установява периода на сформиране на младите двойки, момента на загнездване, предпочитаните ловни територии през размножителния сезон и извън него. Не на последно място, посредством радиотлеметрията може да се определи размера и точното разположение на територията, която маркираните птици обитават - така наречения ,,home range”. Тази информация може да се използва по неопровержим начин при снижаване на заплахите от реализирането на различни инвестиционни намерения в територии от значение за опазването на царските орли и други хищни птици.

През последните няколко години намеренията за реализиране на различни проекти за изграждане на фотоволтаични системи, ветроенергийни паркове, кариери за добив на инертни материали и др., заплашват да разрушат голяма част от местообитанията на орлите.
Събраната до момента информация от Зелени Балкани, допълването и доразвиването и за в бъдеще ще даде възможност да се предотвратят конфликтите между инвестициите и опазването на царските орли и техните местообитания.

Facebook Twitter LinkedIn Digg Delicious Stumbleupon

3120 посещения

OFF

Последно качено » Новини