Календар

Неправилно изземване на вълчета от леговище в Разградско

Неправилно изземване на вълчета от леговище в РазградскоНа 20.05.2011 г., в разградския местен вестник „Екип7”, е публикувано съобщение за взети от леговище пет вълчета, на територията на ДГС Разград, в землището на с. Благоево, от местен ловец – Бончо Голошиев.

Представители на Сдружение за дива природа – БАЛКАНИ се свързаха с регионалните структури на Изпълнителна агенция по горите за изясняване на случая.

СДП – БАЛКАНИ работи за изследването и дългосрочното опазване на едрите хищници в България и в тази връзка следи за изпълнението на Европейските и националните закони касаещи тези видове.

Вълкът Canis lupus е приоритетен вид за Европейския съюз и е включен в Приложение II и IV на Директива 92/43/ЕИО, както и в Приложение IV на Закона за биологичното разнообразие на България като вид с регулирано ползване. В този смисъл страната ни има ангажимент да осигурява дългосрочното, разумно управление и опазване на вида и осигуряване на благоприятното състояние на популациите му.

От началото на 2008 г., по инициатива на СДП-БАЛКАНИ се разработва план за действие за вълка в България, което е задължение за страната по Директива 92/43/ЕИО и по Закона за биологичното разнообразие. В работната група разработваща плана са включени всички заинтересовани страни. В групата участват включително и представители на РДГ Русе. На една от първите работни срещи (до момента са проведени 8 срещи) на работната група бе постигнато консенсусно съгласие, че изземването на вълчета от леговищата ще бъде забранено за практикуване.

След изготвянето на плана, следва той да бъде одобрен и приет от МОСВ и МЗХ (ИАГ) като официално действащ документ.

Във връзка с гореизложеното, Сдружение за дива природа - БАЛКАНИ очаква да получи от ДГС „Разград” следната информация:

1.Как е установено, че взетите малки са от вида вълк Canis lupus?
2.Регистрирани ли са взетите малки в ДГС “Разград”?
3.Какви последващи стъпки са планирани по отношение на взетите малки (къде ще бъдат изпратени и т.н.)?
4.Имал ли е ловеца Бончо Голошиев редовно заверена членска карта и билет за лов, както и разрешително за лов, за датата и мястото, в които е намерил и взел малките.

Писмото до ДГС Разград е изпратено с копия до следните институции, имащи отношение по темата: РДГ Русе, РВМС – Разград, РИОСВ – Русе.

Facebook Twitter LinkedIn Digg Delicious Stumbleupon

5195 посещения 1 коментара

Коментари

  1. НИКОЙСИ
    2014-08-11 19:02:55

    ИНТЕРЕСУВА МЕ 1.Как е установено, че взетите малки са от вида вълк Canis lupus?
    2.Регистрирани ли са взетите малки в ДГС “Разград”?
    3.Какви последващи стъпки са планирани по отношение на взетите малки (къде ще бъдат изпратени и т.н.)?

OFF

Последно качено » Новини