Календар

Първо маркиране на гривести рибарки с радиопредаватели в България

Първо маркиране на гривести рибарки с радиопредаватели в БългарияИталианска рибарка гнезди в България

Птици от вида гривеста рибарка (Sterna sandvicensis) бяха маркирани за първи път в България с радиопредаватели. Маркирането бе осъществено от експерти на неправителствената организация „Зелени Балкани”, в рамките на проект финансиран по Оперативна програма „Околна среда 2007 - 2013”.

Посредством орнитологични мрежи бяха уловени 7 възрастни индивида от голямата колония, гнездяща на специално изграден изкуствен остров в солената лагуна на Поморие. Птиците бяха освободени от природозащитния и посетителски център „Поморийско езеро” и успешно се върнаха в колонията, разположена само на около 200 метра от модерното съоръжение, което отвори врати в края на миналото лято. Посетителският център е най-подходящото място за наблюдение на острова на гривестите рибарки, привличащ туристи и орнитолози от цял свят. Опазването и увеличаването на броя на птиците в тази колония се счита за един от най-големите природозащитни успехи у нас. През 1996г. птиците от този вид в района са били само 12, а тази година са преброени около 1100 гнездящи двойки.

Освен с миниатюрните радиопредаватели (тегло 2.9 г) птиците бяха маркирани и с два типа орнитологични пръстени: стандартни метални на Българската орнитологична централа и цветни пластмасови (сини с бял трибуквен код), позволяващи идентификация от по-голямо разстояние. Целта на настоящото пионерно проучване е да се разкрият важните за опазването на вида територии в Бургаския залив извън мястото за гнездене в района на солената лагуна на Поморие. Проследяването на маркираните с предаватели птици се осъществява ежедневно, като обществеността ще бъде редовно информирана за получените резултати.

Дългогодишните усилия на природозащитници и учени вече дават своите резултати и по отношение на проучването на миграцията на този вид птица. Рибарка опръстенена през 2007 година в делата на р.По в Италия е открита да гнезди тази година в голямата колония на Поморийско езеро. Същата птица е била забелязана през 2008г. в устието на р. Мирна в Хърватска, а през 2009 и 2010 г. е засичана отново в Италия в устието на р. Изонзо.

Проучванията на миграцията и поведението на дивите птици ни дава все по-ясна картина за взаимовръзките между компонентите на околната среда и човешкото въздействие и зависимост от нея. Експертите са единодушни, че хората биха могли да опазят и оценят околната среда само посредством по-доброто и дълбоко разбиране за нея.

www.greenbalkans.org/pomoriecenter/

Проучването на гривестите рибарки се осъществавя в рамките на проект: “Спешни мерки за възстановяване и консервация на видове и местообитания с европейска значимост в комплекса от защитени природни територии на Поморийско езеро ”, с финансовата подкрепа на Европейския фонд за регионално развитие на Европейския съюз и държавния бюджет на Република България чрез оперативна програма “Околна среда 2007 – 2013 г.”

Facebook Twitter LinkedIn Digg Delicious Stumbleupon

3922 посещения

OFF

Последно качено » Новини