Календар

58 бели щъркела бяха опръстенени в Белозем

58 бели щъркела бяха опръстенени в БелоземПриродозащитниците се надяват на по-точна и бърза обратна информация за миграцията и поведението на птиците.

Общо 58 бели щъркела (Ciconia ciconia) бяха опръстенени от Зелени Балкани в с. Белозем. Всички опръстенени птици са малки от гнездата, разположени върху покривите на СОУ „Гео Милев”(21 гнезда) и НЧ „Просвета”(1 гнездо) в селото.

Тази дейност е съгласувана с Министерството на околната среда и водите на базата на издадено разрешително и е част от дългогодишната програма за мониторинг на белите щъркели в България, провеждана от природозащитното сдружение. Тази дейност цели да бъде придобита реална информация за миграцията и поведението на щъркелите, които избират да гнездят в България. Щъркелите са птици, които живеят близо до хората и доброто разбиране на тяхната природа е от голямо значение и за по-доброто разбиране на състоянието на околната среда и промените в нея.

За изследването са използвани пръстени от типа ELSA, които са разработени и внедрени от Института по Орнитология „Макс Планк” – Германия. Характерна за тях е осмоъгълната форма, издръжливостта на материала и големият размер, който позволява лесното им разчитане от разстояние. Пръстените са регистрирани в EURING – координиращата организация на схемите за опръстеняване на птици в Европа. Пръстените са черни на цвят, а надписа е бял. Това ги определя като „цветни”, за разлика от стандартните метални орнитологични пръстени.

Опръстенените птици са маркирани с пръстени със следните кодове: буквено-цифров код В0056 – B0113, който се чете отдолу нагоре и вертикален надпис BGS. Пръстените са поставени на десния крак на птиците. Природозащитниците се надяват да получават все повече и по-точна обратна информация от хора, наблюдавали опръстенените птици. Такава информация може да се изпрати и директно на Българската Орнитологична Централа на ел. поща: ring.bgs@gmail.com, както и в интернет-базирания портал на ЕУРИНГ: http://www.ring.ac/

Припомняме, че програмата за опръстеняване с цветни пръстени на бели щъркели стартира през миналата година. Тогава бяха опръстенени общо 50 млади птици в с. Белозем и 65 щъркела, преминали успешен курс на рехабилитация и лечение в Спасителния център за диви животни на „Зелени Балкани” в гр. Стара Загора. Отчетени бяха и първите резултати: птица, опръстенена в с. Белозем (пръстен B0001) беше намерена мъртва в Турция близо до границата със Сирия през май 2011 г. Други две птици от Спасителния център също бяха открити в чужбина: една (пръстен B0317) в близост до Узункьопрю, област Одрин в Турция, загинала под електрически стълб и една (пръстен B0317), открита с наранено крило (пръстен B0358) в Йордания в близост до границата с Ирак.

Facebook Twitter LinkedIn Digg Delicious Stumbleupon

2998 посещения

OFF

Последно качено » Новини