Календар

Над 100 млади гривести рибарки бяха опръстенени на Поморийско езеро

Над 100 млади гривести рибарки бяха опръстенени на Поморийско езероЕкип на Зелени Балкани осъществи мащабно опръстеняване на млади гривести рибарки (Sterna sandvicensis), излюпени тази година на „острова на рибарките” в Поморийско езеро. Птиците са от гнездовището близо до южния бряг на езерото, считано за най-голямата колония на този вид птица на Балканския Полуостров.

Птиците бяха опръстенени с разрешение на Министъра на околната среда и водите, като бяха използвани стандартни метални орнитологични пръстени и цветни(сини и зелени) пръстени с бял трибуквен код, започващ с буквата „С”. Общо през 2010 и 2011 г. на Поморийско езеро са опръстенени 161 рибарки, като на 8 от тях са поставени предаватели за радио-проследяване. Птиците са маркирани с цел да бъдат проучени важните за опазването на вида територии в Бургаския залив, както и да се придобие по-ясна представа за тяхната миграция и поведение в глобалната динамична екологична обстановка.

Природозащитната организация „Зелени Балкани” работи за опазването на този вид рибарка и за Поморийско езеро от 15 години, като понастоящем дейностите в района на езерото са финансирани основно чрез проект по Оперативна програма „Околна среда 2007-2013”.

Припомняме, че в рамките на този проект бе обзаведен и модерният природозащитен и посетителски център на Поморийско езеро, който отвори врати в края на миналото лято. Центърът предлага отлични възможности за проучване, наблюдение и опознаване на дивата природа на езерото, което е строго защитена територия в Списъка на влажните зони със световна значимост на Рамсарската Конвенция.

Facebook Twitter LinkedIn Digg Delicious Stumbleupon

3501 посещения

OFF

Последно качено » Новини