Календар

„Черна” малка бяла чапла видяха в Атанасовско езеро орнитолози от БДЗП

„Черна” малка бяла чапла видяха в Атанасовско езеро орнитолози от БДЗПЧерна на цвят малка бяла чапла видяха в Атанасовско езеро орнитолози от Българско дружество за защита на птиците (БДЗП). Изключително рядката форма на този вид птица е регистрирана за втори път в езерата на Бургас през последните два месеца. Първото наблюдение е направено на езерото Вая през юни.

В България има само единични наблюдения на малка бяла чапла обагрена в черно, записани в дневниците на орнитолозите. Явлението е известно като меланизъм при животните и се изразява в потъмняване на баграта. В случая една типично бяла птица, каквато е малката бяла чапла, е с тъмно оперение - почти черно пигментирана. Такава малка бяла чапла прилича много на рифовата чапла. Може лесно да бъде объркана с нея, но специалистите познават добре малки белези, по които могат да бъдат отличени един от друг двата вида.

Над 100 лопатарки вече са образували струпване в Атанасовското езеро. Това е максимума за вида, който може да бъде видян през лятото по езерата ни. Тези птици идват от колониите им по Делтата на Дунав, където са приключили вече гнездовия си период. Много голяма е и числеността на къдроглавите пеликани. Над 300 птици от вида почиват в Атанасовско езеро и се хранят ежедневно на Вая.

Според орнитолозите от БДЗП вече е започнала миграцията на някои видове птици, срещащи се в езерата на Бургас. Това са различни видове дъждосвирци, рибарки и чайки. Тези сравнително дребни по размери птици са тръгнали много от далеч – Скандинавския полуостров и Сибир за дългото си пътуване на юг до Африка. По време на този голям прелет са се спрели за почивка и хранене на нашите езера, където ще останат известно време. По-късно отново ще поемат на юг.

Много редки и интересни видове са записали доброволците, взели участие в мониторинга на видовете по езера, извършен по проект „Живот за Бургаските езера” към програма LIFE+ на ЕС изпълняван от БДЗП. Такива са малкия свирец, тънкоклюния листоног и плоскоклюн блатобегач.

Facebook Twitter LinkedIn Digg Delicious Stumbleupon

7985 посещения

OFF

Последно качено » Новини