Календар

Започна природозащитна ваканция Дива граница в Сакар

Започна природозащитна ваканция Дива граница в СакарПриродозащитната ваканция ,,Дива граница” е съвместен проект на Зелени Балкани, Британския Тръст Доброволци за Консервация (BTCV), Британско-българското дружество за приятелство и Сдружение с идеална цел ,,Маточина”.

Инициатива се провежда в периода 17 - 24 септември 2011 г., като на 21 септември, 2011 г. (сряда) от 11:00 ч. в Информационен център село Маточина (общ. Свиленград), организаторите ще представят своята работа, целта на начинанието, постигнатите резултати и предизвикателствата, пред които се изправят. Природозащитната ваканция се провежда за втори път в Маточина и Сакар планина, след като през 2010 г. Зелени Балкани и BTCV осъществиха първата по рода си инициатива в района.

В международната ваканция участват членове на Зелени Балкани, доброволци от BTCV, както и местни съмишленици. Отдадени на природозащитната идея, участниците полагат доброволен труд, целящ управление и поддържане на местообитания на царския орел и други редки и защитени видове, подобряване на туристическата инфраструктура в района, подпомагане развитието на местни структури и други дейности, насочени към опазването на биологичното разнообразие и устойчивото развитие.

Една от основните дейности на Природозащитната ваканция, е почистване и освежаване на сградата и околностите на Посетителския център в Маточина. Също така в Посетителския център ще бъде монтирана и експозиция, представяща природните и културно исторически богатства на Сакар и района, като тези дейности са подкрепени от Британско-българското дружество за приятелство. Друга част от работата е насочена към почистване на пасища, които са естествените ловни местообитания на орлите. Избуялите тръни, храсти и високи треви в откритите площи, променят типа на местообитанието и заплашват да го превърнат в територия непригодна да се използва от царските орли и други защитени видове.

Интересно е да се отбележи, че доброволците от британската организация са хора с различна възраст и професии, предпочели по време на своята ваканция да участват в природозащитни дейности и да се трудят за опазването на българската природа, вместо да отпочиват по големите летни курорти и плажове.

Защо точно Сакар и с. Маточина:

Сакар планина, в пограничния район на България и Турция, е едно от най-богатите на биоразнообразие места в България и Европа. Районът е част от международната инициатива Европейски Зелен Пояс. Зеленият пояс е ивицата земя от двете страни на бившата Желязна завеса, разделяла Европа десетилетия наред. Поради ограничения достъп на хора до тези територии по време на Студената война, тук се е съхранило изключително богато биоразнообразие, девствени пейзажи и неподправена култура.

В пограничната планина гнезди основната част от популацията на световно застрашения вид царски орел (Aquila heliaca) в страната. Планината е убежище на сухоземни костенурки, лалугери, различни видове змии, гущери, орхидеи и други редки видове растения и животни. Поради това в района са обявени и три големи защитени зони от общоевропейската екологична мрежа НАТУРА 2000. Също така, тук са запазени исторически и културни паметници с изключителна значимост, като например останките от средновековната крепост Букелон (Балдуиновата кула) при село Маточина, изсечената в камъка Скална църква близо до същото селище, друга подобна църква в близост до село Михалич и др. В същото време, поради дългогодишната изолираност на района тези богатства за останали неизвестни за широката общественост и притежават туристически потенциал, който до момента не е напълно развит и оползотворен.

Facebook Twitter LinkedIn Digg Delicious Stumbleupon

2889 посещения

OFF

Последно качено » Новини