Календар

Зелени Балкани стартира конкурс за подкрепа на местни стопани в райони с високо ниво на биологично разнообразие

Зелени Балкани стартира конкурс за подкрепа на местни стопани в райони с високо ниво на биологично разнообразиеЗелени Балкани, с подкрепата на EuroNatur - Фонд за Европейско природно наследство, стартира набирането на кандидатури за участието в проект ,,Подкрепа на местни стопани в райони с високо ниво на биологично разнообразие – Защитени Зони от Натура 2000 и Зеления пояс”...

Целта на проекта е да се подкрепят различни стопани извършващи дейността си в райони с високо ниво на биологично разнообразие. Типични такива са Защитените зони от европейската екологична мрежа НАТУРА 2000 (www.natura2000bg.org) и/или територии от обхвата на международната инициатива Европейски Зелен Пояс (www.greenbelt.biodiversity.bg), попадащи в границите на общините Ивайловград, Свиленград, Тополовград, Елхово, Болярово, Тунджа, Средец и по изключение други близки райони.

Осигуряването на подкрепата се изразява в предоставяне на оборудване, техника, инвентар, определен брой животни за допълване стадо, породисти животни за подобряване генетичната линия на стадото, реконструкция на сгради или отделни помещения и др., които се използват от стопаните в тяхната типична работа.

http://www.greenbalkans.org/show.php?language=bg_BG&id=1236&cat_id=35

Facebook Twitter LinkedIn Digg Delicious Stumbleupon

19882 посещения

OFF

Последно качено » Новини