Календар

В Бургас през ноември зимуват 10 000 малки корморана

В Бургас през ноември зимуват 10 000 малки корморанаПовече от 10 000 малки корморана зимуват в Бургас през ноември. В бургаските езера зимува почти 60 на сто от световната популация на вида, чиято численост намалява в цял свят. През зимата в цялата страна числеността на малките корморани достига до 16 000 екземпляра, като най-много от тях се срещат в езерата на Бургас. Предишни години на местата, където тези птици нощуват, са виждани и преброявани между 7 000 и 8 000 малки корморана. Тази година, обаче, още в началото на зимата броят им е значително по-голям.

Малките корморани се срещат в страната ни през цялата година, но през зимата много птици от север извършват прелети на юг, където остават до пролетта. Едно от предпочитаните места за презимуване от малките корморани са водоемите в района на Бургас. Птиците, обаче се прибират да нощуват само на три места в града. Това са т. нар „нощувки” на малките корморани, където пернатите се събират за през тъмната част от денонощието. Рано сутрин те излитат от местата, за да търсят храна във водоемите в региона. Наблюденията, които редовно извършва екип от орнитолози по проект „Живот за Бургаските езера”, показват че малка част от тези птици се хранят в езерата на Бургас. Редовно регистрирани са около 300 малки корморана в комплекса „Мандра – Пода” и езерото Вая, което означава че всички останали птици се хранят и почиват по водоемите около Бургас.

Видът зимува у нас още по поречието на реките Дунав и Марица. По тези места птиците прекарват нощта на високи и самотни стари дървета, най- често тополи, по реките. В Бургас поради липсата на такива дървета малките корморани нощуват на тръстиката. На трите „нощувки” разположени в самия град в късния след обяд, всеки ден, може да се наблюдава как тръстиките почерняват от събиращите се хиляди малки корморани.

Очакванията на орнитолозите са броят на тези птици да нарасне през декември, което превръща Бургас в града с най-голяма нощувка на малки корморани в страната ни.

Facebook Twitter LinkedIn Digg Delicious Stumbleupon

2880 посещения

OFF

Последно качено » Новини