Календар

Неетикетирани генетично-модифицирани фуражи се продават свободно в България

Неетикетирани генетично-модифицирани фуражи се продават свободно в БългарияВъпреки политическите обещания и задълженията на държавните агенции:

Неетикетирани генетично-модифицирани фуражи се продават свободно в търговската мрежа на България откри изследване

Само строгият контрол може да гарантира на България интелигентна превенция срещу опасната игра с гените

Проведено съвместно изследване през ноември 2011 г. от Обществения център за околна среда и устойчиво развитие (ОЦОСУР) и екологично сдружение “За Земята”, доказа, че на българския пазар се продават свободно генно-модифицирани фуражи, без бъдат специално етикетирани. Това се прави въпреки разпоредбите на Закона за фуражите, Регламент (ЕО) 1829/2003 и Регламент (ЕО) 1830/2003, според които при наличие на над 0.9% генно-изменени продукти във фуражите, те трябва да бъдат специално етикетирани.
Направените тестове в лаборатория SGS във Варна са върху пет вида фуражи, произведени в България и съдържащи соев шрот. Използван е генетичният метод Real Time PCR, който е смятан за най-надеждният в момента. В пробата е установено наличие на над 5% на генно-модифицирана соя RoundupReady Soya 40-3-2. Резултатите доказват сигурно наличие на ГМО в поне един от тези фуражи.

Според българското и европейското законодателство е следвало продуктите да бъдат етикетирани поради толкова високото съдържание на ГМО. В същото време безопасността на ГМ фуражите е недоказан от науката факт.

Напомняме ви, че безпрецедентна дори за Европа гражданска кампания застана ясно срещу ГМО в България и разбуни духовете. Няколко пъти, под натиска на общественото мнение, политиците бяха принудени да реагират, макар и плахо, за да се стигне до дипломатични промени в законодателството ни. Въпреки тях, продажбата на определени ГМ фуражи е разрешена, но те следва да бъдат етикетирани, за да може купувачът да направи информиран избор, дали да ги закупи.

Днес единствена защита на населението и природата на страната ни от заплахите, носещи ГМО, се оказва контролът, осъществяван от няколко държавни организации. В областта на фуражите това е Българска агенция по безопасност на храните, която следва да осъществява и контрол за етикетирането на продуктите, и да поеме отговорността за случая и предотвратяването на следващи такива.

Междувременно стана ясно с писмо от МЗХ, че ГМ фуражи се внасят от трети страни през Румъния и се продават свободно на българския пазар.

Изследването се осъществява с финансовата подкрепа на Европейския съюз по проект “Създаване на съгласуваност. Търговия за развитие: развитие на Помощи за търговия” (DCI-NSA ED/2008/153-685) и Фонд „Лист по лист“. Отговорност за съдържанието на прессъобщението носят ЕС "За Земята", ОЦОСУР и не може да се счита, че то отразява позицията на донорите.

Facebook Twitter LinkedIn Digg Delicious Stumbleupon

2865 посещения 1 коментара

Коментари

  1. чак сега ли го
    2011-12-17 11:59:04

    http://lyubomircholakov.blog.bg/politika/2011/06/13/etnicheskata-voina-v-bylgariia.764313

    Ами аржентинския боб с надпис \"ТРАДИЦИОНЕН\" който ядем какъв е според вас??????
    И не е само той \"вервайте ми \"-ха ха ха ха

OFF

Последно качено » Новини