Календар

Награждаване на спечелилите фермери от конкурса на Зелени Балкани

Награждаване на спечелилите фермери от конкурса на Зелени БалканиИмаме удоволствието да ви поканим да присъствате на финалния етап от конкурса за подкрепа на фермери към проект : ,Подкрепа на местни стопани в райони с високо ниво на биологично разнообразие – Защитени Зони от Натура 2000 и Зеления пояс”- съвместна инициатива на Зелени Балкани и EURONATUR.

Дейностите по проекта са насочени към местни стопани – животновъди и земеделци, развиващи дейност в райони с висока численост на редки и застрашени видове, типични техни места на обитаване и съхранена природа и ландшафт. Осигуряването на подкрепа се изразява в безвъзмездно, безсрочно или временно предоставяне на оборудване, техника, инвентар, определен брой животни за допълване на стадо, породисти животни за подобряване генетичната линия на стадото, реконструкция на сгради или отделни помещения и др., които се използват от стопаните в тяхната типична работа.

В тази връзка Зелени Балкани обяви конкурс, в който имаха възможност да участват всички земеделци или животновъди, които развиват дейностите си в границите на защитени зони на НАТУРА 2000 или „Зеления пояс” в общините: Ивайловград, Свиленград, Тополовград, Елхово, Болярово, Тунджа и Средец. В офиса на Зелени Балкани бяха получени десетки добре попълнени формуляри, които затрудниха оценителната комисия, но в крайна сметка бяха одобрени четирите най-добри предложения.


НА 20. ДЕКЕМВРИ.2011г. (ВТОРНИК) В СГРАДАТА НА ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД, ОТ 10:00 ЧАСА ще бъдат наградени спечелилите фермери.

Facebook Twitter LinkedIn Digg Delicious Stumbleupon

2425 посещения

OFF

Последно качено » Новини