Календар

Отбелязваме 2-ри февруари с мероприятия под надслов „Туризъм във влажните зони: Едно великолепно изживяване”

Отбелязваме 2-ри февруари с мероприятия под надслов „Туризъм във влажните зони: Едно великолепно изживяване”Световният ден на влажните зони – 2 февруари, ще бъде отбелязан със серия от събития в цялата страна. На тази дата през 1971 г. в гр. Рамсар е подписана Конвенцията за влажните зони, известна като Рамсарска Конвенция.

2-ри февруари се отбелязва официално от 1997 г. и днес това е една от най-забележителните природозащитни дати. Правителствени и неправителствени организации от 160-те страни, ратифицирали конвенцията използват 2-ри февруари, за да обърнат вниманието на обществото към изворите на живота на планетата Земя – влажните зони.

Реките, езерата, крайбрежните водни територии и блатата са едни от най-богатите на ресурси, и съответно, най- експлоатираните природни обекти. Правилният кръговрат на водата на нашата планета, наличието на достатъчно прясна вода и риба, както и осигуряването на безопасност от наводнения, зависят от разумното управление и грижа за влажните зони. Въпреки това, 50 % от влажните зони в континенталните части на Земята – езера, блата, речни меандри, устия и вътрешни морета са били пресушени, замърсени или изключително увредени през изминалия век. Тези процеси не са преустановени, което налага нуждата от повишаване на обществената ангажираност в това отношение в световен мащаб. Всеки един от нас е зависим, и в същото време отговорен за водните басейни. 2-ри февруари е един чудесен повод да научим повече за влажните зони и как самите ние можем да се включим в тяхното опазване.
В Пловдив, Зелени Балкани организират открита презентация и наблюдение на дивите обитатели на река Марица. Събитието ще започне в 10:30 ч., на южния бряг на реката, до пешеходния мост. Информационен пункт за наблюдение птиците ще бъде открит по същото време и в близост до Водната палата, където ще има представители на Българско дружество за защита на птиците (БДЗП).
На 2-ри февруари в София, ще се проведе пресконференция и официална церемония по връчване на сертификатите на най-новото Рамсарско място в България „Карстов комплекс Драгоманско блато”. Сертификати ще бъдат връчени на общините, в чиито граници попада влажната зона, както и на Сдружение за дивата природа „Балкани”, което прилага редица поддържащи и възстановителни дейности във влажната зона.

2-ри февруари е и крайната дата за участие във фотоконкурс за деца и юноши на тема: „Най-добра снимка от влажна зона „Карстов комплекс Драгоманско блато”, организиран от МОСВ. Най-добрите снимки ще бъдат отличени и представени на изложба в Центъра за опазване на влажните зони “Драгоманско блато”, а победителят в конкурса ще получи награда „Фотосафари в Поморийско езеро”, осигурена от Зелени Балкани.

Мероприятия по случай 2-ри февруари се подготвят в цялата страна и от Регионалните инспекции по околната среда и води към МОСВ.

Туризъм във влажните зони

Мотото на Световният ден на влажните зони за 2012 г. е обявено от Секретариата на Рамсарската Конвенция за опазване на влажните зони и гласи:„Туризъм във влажните зони: Едно великолепно изживяване”. В рамките на месец февруари, екипът на Зелени Балкани ще изнесе презентации на тази тема в няколко училища с туристически профил в Пловдив и Поморие. Мероприятия под същия надслов ще бъдат организирани през цялата 2012 г. в Посетителския център на Поморийско езеро, стопанисван от Зелени Балкани, както и на други места в страната.

Тазгодишното мото, избрано от Рамсарската Конвенция, цели да обърне вниманието на обществото и бизнеса към проблемите и ползите от туризма във влажните зони, който с всяка изминала година става все по-популярен и практикуван. Само половината от международния туризъм, практикуван в райони на влажни зони се оценява на стойност около 925 млрд. долара икономически постъпления всяка година. Това са добри новини за бизнеса и страните, богати на водни ресурси и влажни зони. В същото време, влажните зони са уязвими екосистеми, които изискват грижа и внимание, особено ако стремежът е да бъдат запазени живи и функционални в дългосрочен план. Ето защо, през 2012 г. информационните кампании и усилия ще бъдат насочени към налагането на практики за разумното и устойчиво ползване на влажните зони за целите на туризма.

За повече информация: http://www.ramsar.org, http://www.moew.government.bg

Facebook Twitter LinkedIn Digg Delicious Stumbleupon

3240 посещения

OFF

Последно качено » Новини