Календар

Започва проект за възстановяване и опазване на защитени видове в общините Сливница и Драгоман

Започва проект за възстановяване и опазване на защитени видове в общините Сливница и ДрагоманПроектът ще бъде представен на пресконференция, която ще се проведе на 05.03.2012 г (понеделник), от 10.00 ч, в Национален пресклуб БТА
Тема на пресконференцията: Начало на проект „Възстановяване и опазване на благоприятното състояние на защитени видове в ЗМ „Алдомировско блато” и защитени зони в общините Сливница и Драгоман”, финансиран по Оперативна програма „Околна среда 2007 – 2013 г.”.
Участници: Андрей Ралев – ръководител на проекта; Йордан Новков – координатор на проекта; Андрей Ковачев – експерт херпетолог към проекта

Информация за проекта:

На 17.01.2012 г. Община Сливница, Сдружение за дива природа „БАЛКАНИ” и МОСВ подписаха договор за изпълнение на проекта. Общата стойност е 918 243,80 лв, от които 780 507,23 лв се финансират от Европейският фонд за регионално развитие, а 137 736,57 лв от национални средства. Срокът на изпълнение е 24 месеца.
Общата цел на проекта е: възстановяване и опазване на благоприятното състояние на защитени видове в ЗМ „Алдомировско блато” и защитени зони „Драгоман”, „Западна Стара планина и Предбалкан” и „Раяновци” в района на община Сливница и поречието на река Нишава.

Основните дейности включват:
1. Възстановяване на ихтиофауната, като хранителна база на водолюбивите птици в Алдомировското блато.
2. Ограничаване негативните фактори върху защитените птици, в т.ч. безпокойството през размножителния период
3. Възстановяване на критично застрашено находище на лалугера в близост до Алдомировското блато.
4. Оборудване и функциониране на “ex-situ” център в близост до Драгоманското блато с цел стартиране на дейност за реинтродукция на популациите на Шипоопашата костенурка
5. Експедиции за търсене на диви сухоземни костенурки с цел формиране на размножителна популация в “ex-situ” центъра.
6. Създаване на участък за размножаване и опазване in-situ на изчезнали и застрашени растения.
7. Популяризиране на видовете и възпитаване на културата за опазване на околната среда, чрез организирани посещения и лекции на открито.
8. Изготвяне на ръководство за прилагане на оценка на съвместимостта за влечуги и земноводни от приложение 2 на ЗБР.
9. Организация, управление и публичност
10. Одит


Facebook Twitter LinkedIn Digg Delicious Stumbleupon

4622 посещения

OFF

Последно качено » Новини