Календар

Стартира проект 'Вкусните градинки – уроци от природата за всички'

Стартира проект 'Вкусните градинки – уроци от природата за всички'ДОБРАТА НОВИНА: През 2012 година екипът на фондация «ЗАЕДНО — общуване за подкрепа и развитие» с финансовата подкрепа на Фондация «Америка за България» ще стартира създаването на образователни вкусни градинки на територията на десет общински детски градини.

ИДЕЯТА: «Вкусната градинка» е образователна градина в двора на детската градина, в която децата, възпитателите и родителите заедно отглеждат билки, зеленчуци и плодове. ВКУСНИТЕ ГРАДИНКИ или така наречените Еdible Gardens in Kindergarden е много популярна по света практика за екологично образование чрез преживяване и формиране на трайни навици и умения за живот. В същото време СОЛИДАРНИТЕ (доброволчески) АКЦИИ за изграждане и обгрижване на «вкусните градинки» се превръщат в прекрасни поводи за креативно общуване между децата, техните родители и представители на общността - те заедно създават, учат, играят и общуват пълноценно, преоткривайки тайните на
природата.

Участници-партньори в проекта ще бъдат десет общински детски градини от гр. София.

ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ: в рамките на проекта ще бъдат изградени десет «вкусни градинки» с помощта на солидарни акции от родители и доброволци и ще бъдат проведени «вкусни уроци» с деца и родители. В края на проекта ще бъде подготвен Наръчник за «вкусните уроци», за да може тези практики да достигнат до повече хора.

НИЕ ВЯРВАМЕ, че с този проект ще добавим една позитивна и устойчива практика в усилията за обновяване на образователната ни система и най-вече в усилията за изграждане на хармонично развити и активни личности, за които природосъобразния начин на живот, здравословното хранене, както и опазването и грижата за околната среда не са просто модерна «зелена» идея, а цялостен стил и начин на живот.

ЗА КОНТАКТ:
Мария Димитрова - GSM: 0889.429.165
Елена Анастанова - GSM: 0896.860.640
Skype: zaedno.net
E-mail: zaedno@zaedno.net
Web: www.zaedno.net

Facebook Twitter LinkedIn Digg Delicious Stumbleupon

3291 посещения

OFF

Последно качено » Новини