Календар

Последно предупреждение за България относно провала в опазването на Калиакра от застрояване с ветрогенератори

Последно предупреждение за България относно провала в опазването на Калиакра от застрояване с ветрогенератори Днес, 21 юни 2012 г., Европейската комисия издаде последно юридическо предупреждение към българското правителство във връзка с увреждането и липсата на цялостна защита на защитена зона „Калиакра“ според изискванията на директивите на Европейския съюз за опазване на птиците и за опазване на местообитанията.

Това последно действие на Комисията е резултат от кампания за цялостната защита на района на Калиакра провеждана от Българското дружество за защита на птиците от 2005 г. насам, с подкрепата на Бърдлайф Интернешънъл.Част от Орнитологично важното място (ОВМ) не е обявена за защитена зона от Европейската екологична мрежа „Натура 2000“ със спорни доводи и значителна част от мястото е увредена, поради изграждане на ветроенергийни паркове и жилищно строителство.

Районът на Калиакра е място с международно значение, тъй като е зимовище на световно застрашената червеногуша гъска, която се храни в околните земеделски площи. Мястото представлява спирка за почивка по миграционния път на птиците между Африка, Близкия Изток и Източна Европа - Виа Понтика - за хиляди реещи се птици, като например бели щъркели и грабливи птици. Местообитанията там включват редки понтийско-сарматски степни тревни съобщества, които са приоритетни според Европейската директива за местообитанията.

Няколко големи ветроенергийни паркове вече са унищожили части от приоритетни местообитания и са намалили наличните площи за хранене на зимуващите гъски, като по този начин са застрашили тяхното оцеляване през зимата.

Българското правителство все още има възможност да реагира на това последно предупреждение. Въпреки това, ако те не успеят да се справят с тези належащи проблеми (какъвто е случаят през последните седем години), можем да очакваме, че Комисията ще отнесе случая до Европейския съд до края на годината.

Ирина Матеева, отговорник по Европейските политики към БДЗП, която активно води кампанията от самото начало, казва: „Ние приветстваме тази силна подкрепа от Комисията и се надяваме, че българското правителство най-накрая ще разбере, че трябва да приема сериозно европейските си отговорности. Калиакра трябва да бъде адекватно обявена за защитена зона и тези увреждащи инфраструктурни елементи трябва да бъдат отстранени, а вредите, нанесени на местообитанията да бъдат поправени възможно най-скоро. Надяваме се също така, че проектите за нови вятърни паркове във важни за птиците места ще бъдат подложени на обективна оценка и в крайна сметка изграждането им няма да бъде разрешено”.

Facebook Twitter LinkedIn Digg Delicious Stumbleupon

4693 посещения 1 коментара

Коментари

  1. На 55
    2012-06-22 09:42:04

    Все известно е , че прелетните птици, по пътя ки на юг, към Египет, почиват на северното Черноморие. А най-интересно е , че по поръчка на възложителите, се изготвя ОВОС, който доказва, че инвестиционното намерение не вреди на местообитанията на прелетните птици и този ОВОС се приема от експертизата към МОСВ, без каквито и да е забележки. Прокуратурата мълчи, защото са некадърни да докажат едно престъпление по Закона за опазване на околната среда, търговия с влияние, а явна корупция - ама тече от всякъде! И е елементарно - имат европейските директиви, нашите закони и просто и ясно доказателство! Това за какво говори? - Единствено за това, че и Прокуратурата е корумпирана и неграмотна и не може и до ден днешен да докаже едно престъпление! Повръща ми се от криминални престъпници, политици - народни представители, премиер, прокуратура, Оследствие, МВР и Кметове! Къде да отида? Станата ми е хубава и я харесвам! Ще протестирам!

OFF

Последно качено » Новини