Календар

Инициатива Циганско градище бе учредена в Рудозем

Инициатива Циганско градище бе учредена в РудоземВ Рудозем бе учредена нова местна неправителствена организация с името „Инициатива Циганско Градище”. Учредителите се събраха в Туристическият информационен център в града.

Идеята за сдружението е резултат от провелите се три работни срещи между заинтересованите страни по отношение на едноименната защитена зона от общоевропейската екологична мрежа. Поредицата от срещи, която доведе до учредителното събрание бе инициирана от Сдружение „Зелени Балкани” в рамките на проект: “Изграждане на капацитет за устойчиво управление на горите в зоните от Натура 2000 в област Смолян”.

В рамките на предварителните срещи активни страни бяха Общините Рудозем, Мадан и Златоград, ДГС – Смилян и ДГС – Златоград, РДГ- Смолян, Областна администрация – Смолян, РИОСВ – Смолян, Басейнова дирекция Източнобеломорски район, Гранична полиция, Рудметал АД, Съвет по туризъм – Рудозем, Сдружение „Младежки инициативи за развитие”, „Инициатива за справедливо гражданско общество”, Сдружение „Зелени Балкани”, „Българско дружество за защита на птиците”, както и други неправителствени организации, граждани и медии.

Всички заинтересовани страни взеха съвместно решение да бъде учредена нова неправителствена организация, която да подкрепя съвместното устойчиво управление на защитената зона. В по-широк смисъл сред целите на сдружението са опазването на околната среда и културно-историческото наследство на района.
Съгласно българското законодателство в подобни неправителствени структури могат да се включват само общини, юридически и частни лица. Ето защо бе предложено останалите заинтересовани страни да подпишат меморандум за партньорство с „Инициатива Циганско градище” след нейното официално регистриране в съда.
Сред учредителите на „Инициатива Циганско градище” са Община Рудозем, „Рудметал” АД – Рудозем, активни граждани от Рудозем и Златоград, както и граждани с дългогодишен професионален опит в природозащитата от други райони на страната. Учредителите се надяват в последствие в сдружението да се включат и общините Златоград и Мадан, както и много други съмишленици.

За управителен орган на новото сдружение бе избран тричленен управителен съвет, с членове Лиляна Андреева и Илия Щильонов, и председател Брахим Чернарев.
Регистрацията и юридическата подкрепа по учредяване на сдружението се осъществиха с подкрепата на „Зелени Балкани” в рамките на проект: “Изграждане на капацитет за устойчиво управление на горите в зоните от Натура 2000 в област Смолян”.

С подкрепата на „Рудметал” АД, „Инициатива циганско градище” ще има и свой офис в едно от помещенията на компанията.

В края на учредително събрание, след приключване на протокола и гласуванията, присъстващите разгледаха подготвеното предложение за обявяване на нова малка защитена територия в границите на защитената зона от Натура 2000 „Циганско градище”. Предложението за нова защитена територия по националното законодателство бе представено от екологът Димитър Плачийски (БДЗП, Биосфера), участвал в разработването на документацията и полевите дейности.

Facebook Twitter LinkedIn Digg Delicious Stumbleupon

2042 посещения

OFF

Последно качено » Новини