Календар

Публикувана е новата заповед за Деветашката пещера

Публикувана е новата заповед за Деветашката пещераПриродозащитници и екоминистерство си „стиснаха ръцете“ относно режима на природната забележителност.

В брой 3 на ДВ от 11.01.2013 година бе публикуван текста на новата заповед за Деветашката пещера (заповед РД-926 от 13.12.2012).
Заповедта съдържа обновени и прецизирани режими на две пещери, които са защитени територии – Деветашката пещера и Нанин Камък.

Необходимостта от спешно прецизиране на режима се породи като следствие на скандалния случай със снимките на филма „Непобедимите-2“ в Деветашката пещера. Тогава институциите намериха „оправдание“ за факта, че са съгласували снимките поради неточности в заповедта за обявяване, които позволяваха по-свободни интерпретации в нейното прилагане. Именно тълкуването на заповедта от РИОСВ Плевен се оказа погрешна стъпка и на 26.11.2012г., с решение № 14848 Върховният административен съд окончателно определи разрешението на РИОСВ и снимките на холивудската продукция като напълно незаконни.

Прецизирането на режимите в заповедта за защита на пещера, с цел избягването на нови подобни прецеденти, започна на свиканата в Община Ловеч на 13.02.2012 г. Кръгла маса за проблемите на пещерата. След поредица от експертни срещи и кореспонденция със заинтересованите страни, на 24.10.2012г. в МОСВ се проведе последната работна среща. Присъстваха специалисти от Националната служба за защита на природата, РИОСВ-Плевен, Община Ловеч, Зелени Балкани, Център за изследване и защита на прилепите към НПМ – БАН, Институт по биоразнообразие и екосистемни изследвания и Асоциацията на парковете в България.

След дискусия по темата, всички предложения на природозащитниците и специалистите бяха обсъдени, прецизно формулирани и в последствие бяха отразени в текста на новата заповед.

Промяната в режимите на пещерата е първата, но не и най-важната крачка в нейното ефективно опазване. Следваща стъпка за постигане на целите ще бъде разработването на Плана за управление на ПЗ „Деветашка пещера“. Именно Планът ще бъде основния инструмент, който ще формулира и прилага мерките за нейното правилно стопанисване и опазване – по начин който съчетава значението и като национален туристически обект и уникална ландшафтна забележителност, с това на убежище за много редки и защитени животински видове.

Използваме случая да благодарим на МОСВ за финаризирането на новата заповед.
Считаме, че партньорството между държавните институции, НПО и експертите е единственият подход, който осигурява необходимата институционална защита, гражданско участие, оперативност, зачитане на експертни познания и прозрачност в работата на всички страни.

Facebook Twitter LinkedIn Digg Delicious Stumbleupon

3805 посещения

OFF

Последно качено » Новини