Календар

Kампанията за възстановяване на равнинни гори по поречието на река Марица

Kампанията за възстановяване на равнинни гори по поречието на река МарицаКампанията е посветена на 25-годишнината от създаването на Зелени Балкани.

Проектът предвижда на площ от 30 дка в землището на с. Конуш да бъде организирано залесяване с последващо отглеждане на 4000 фиданки от 32 дървесни и храстови вида, между които летен дъб, цер, габър, дива круша, дива череша, полски бряст, полски ясен, шестил, сребролистна липа, чинар, три вида върби, бяла и черна топола и др. За първи път в страната се използва метод за екологично възстановяване на равнинни гори, разработен от Зелени Балкани и Института по гората. Методът е разработен на базата на анализ на еталонни съобщества от равнинни гори, като за модел са използвани последните оцелели оазиси в Горнотракийската низина.
На територията на залесяването е част от защитена зона „Конуш” – уникално местообитание на редки птици. Там се намира най-голямата в страната смесена колония на три вида чапли (800 гнездящи двойки).
Разходите за осигуряване на посадъчен материал са осигурени от Международната неправителствена организация „American Forests”
Разходите за почвоподготовка и пробиване на дупки се поемат от местни донори, като Георги Фетов и Паскал Станков.
СНЦ „Зелени Балкани” и фирма „Карпио” подпомагат транспортирането на доброволците и осигуряването на обяд.

Място на провеждане: землището на с. Конуш, на 35 км източно от гр. Пловдив по пътя за Свиленград.

Засаждането на фиданките ще се извърши на 23 март 2013 г. (събота), за което се надяваме на помощ от симпатизанти и доброволци.

Работата, която ще се извършва е лека и приятна, тъй като тежката част е вече готова (прокопаването на дупките).

Час и място на тръгване: Пловдив в 08:00 часа от централния офис на Зелени Балкани (ул. Скопие № 1).

Транспорт:
За доброволците, които искат да ползват безплатен транспорт е необходима предварителна заявка на email - tpavlov@greenbalkans.org до 21 март (четвъртък).
Тези, които не са се записали до тогава, могат да ползват частни автомобили или автобус, но техните транспортни разходи няма да бъдат поети.
Автобусът тръгва от Автогара юг по направление Пловдив – с. Богданица тръгва в 8:00 часа, а билетът струва 3.00 лв.

Facebook Twitter LinkedIn Digg Delicious Stumbleupon

2057 посещения

OFF

Последно качено » Новини