Календар

Международен семинар за обмяна на опит и добри практики при управлението на влажни зони се проведе в Поморие

Международен семинар за обмяна на опит и добри практики при управлението на влажни зони се проведе в ПомориеВ Поморие се проведе втората работна среща на партньорите по проект MC-SALT Екологично управление и консервация в Средиземноморски солници и крайбрежни лагуни, осъществяван с подкрепата на финансовия инструмент LIFE на ЕС.

Срещата бе разгърната като международен семинар за обмяна на опит и добри практики за разумното управление на влажни зони. Събитието се състоя на 15 и 16 април, 2013 г. в Посетителския център на Поморийско езеро в гр. Поморие. Домакин бе Сдружение „Зелени Балкани”, което е българският партньор по проекта.

През първия ден на семинара презентации за напредъка на дейностите по проекта представиха повечето партньори, а именно: Регионален природен парк „Делтата на р. По – Емилия Романя» (Италия)- представен от г-н Грациано Карамори, Община Червия (Провинция Емилия – Ромяня, Италия) – представена от кмета на гр. Червия г-н Роберто Дзофоли, компания CSME, част от „Сален груп” (Франция) – представена от г-жа Соня Сежорне, Регионален природен парк „Камарг” (Франция) – представн от г-н Стефан Арнасант, Биологична станция „Тур дьо Валат” (Франция) – представена от г-н Марк Тибаут и г-н Жан Жилберт и Сдружение „Зелени Балкани” (България) – представено от Димитър Попов. Партньорите по проекта дадоха детайлна информация за опита им в управлението на бивши и настоящи солници в Италия, Франция и България, които представляват и ценни природни местообитания, обект на защита от Директивите на ЕС. В срещата се включи и г-н Микеле Лиски от Астрале – Тимесис, който извършва мониторинг на проекти, подкрепени финансовия инструмент LIFE на ЕС.

Участие в семинара взеха също представители на РИОСВ – Бургас, Природонаучен Музей – Бургас, Институт по биоразнообразие и екосистемни изследвания – БАН, Природен парк Персина, Българско дружество за защита на птиците, Българска фондация „Биоразнообразие”, Кралско дружество за защита на птиците – Великобритания, Дружество Тера – Бургас и Университет „Проф. д-р Асен Златаров” – Бургас.

През втория ден на семинара участниците посетиха няколко ключови места от проектната територия - Поморийско езеро. Те разгледаха дюните при източния бряг на солената лагуна на Поморие, каналът свързващ лагуната и морето, както и част от местообитанията по западните брегове на Поморийско езеро, вкл. районите около помпените станции.

Обща информация за проекта

Facebook Twitter LinkedIn Digg Delicious Stumbleupon

2240 посещения

OFF

Последно качено » Новини