Календар

Новоизграденото местообитание за водолюбиви птици в Поморийско езеро подпомага целите на Европейската стратегия за биоразнообразие 2020

Новоизграденото местообитание за водолюбиви птици в Поморийско езеро подпомага целите на Европейската стратегия за биоразнообразие 2020 Огромен успех бе отчетен от специалистите на „Зелени Балкани” по отношение на новоизградения остров за гнездене и почивка на редки и застрашени видове птици в Поморийско езеро.

Благодарение на всеотдайните грижи на природозащитниците животът се завръща с пълна сила в района на черноморското градче. Хиляди птици – основно от видовете гривеста рибарка, саблеклюн, бял ангъч, черноглава чайка и др. – бяха наблюдавани при последния оглед на острова, на 14.05. тази година.

За разхождащите се по брега на езерото жители на града новината бе повече от обнадеждаваща, а гледката – вълнуваща и прекрасна, защото там, където животът процъфтява, процъфтяват и хората.

Островът бе оформен чрез прекъсване на съществуваща дига, изградена през 70-те години на миналия век за нуждите на солодобива, който в този край на езерото не се практикува от десетилетия. По този начин бе създадено подходящо местообитание за видовете, гнездящи на земя, които са изключително уязвими от достъпа на наземни хищници, безстопанствени кучета и котки, както и хора. Положените усилия, труд и много грижи от страна на екипа на „Зелени Балкани” бяха възнаградени от изключителния интерес на птиците, загнездили на новия остров. Висока оценка бе поставена от международни експерти, участвали на семинара за опазване на влажни зони в Поморие през април. Представителите на биологична станция „Тур дьо Валат”, Франция – водеща институция по отношение опазването на водолюбивите птици и възстановяване на техните местообитания – решиха да приложат избраното решение в района на Камарг, за да се осигурят условия за гнездене на фламинго. Представител на външния монитор на програма LIFE+ също беше впечатлен от създаденото местообитание и положителния му ефект върху гнездящите и мигриращи птици.

С изграждането на острова се създават условия както за гнездене така и за почивка на хилядите птици прелитащи по миграционния път Виа Понтика. Това от своя страна води до подобряване на природозащитното състояние на множество водолюбиви видове птици, които са обект на защита от националното и международното законодателство. По този начин се подпомага изпълнението на целите поставени от редица междуправителствени споразумения, по които България е страна, като Конвенцията за опазване на влажните зони, Конвенцията за опазване на биологичното разнообразие, Конвенцията за опазване на мигриращите видове и др.

Регистрираният успех с новосъздаденото местообитание е една добра новина за отбелязване на Международния ден на Биоразнообразието - 22 май и директен принос към изпълнението на Стратегията на ЕС за спиране загубата на биоразнообразие до 2020 г.

Тази дейност се осъществи в рамките на проект: “Спешни мерки за възстановяване и консервация на видове и местообитания с европейска значимост в комплекса от защитени природни територии на Поморийско езеро ”, с финансовата подкрепа на Европейския фонд за регионално развитие на Европейския съюз и държавния бюджет на Република България чрез оперативна програма “Околна среда 2007 – 2013 г.”

Facebook Twitter LinkedIn Digg Delicious Stumbleupon

2274 посещения

OFF

Последно качено » Новини