Календар

Международно самолетно проучване на китоподобните бозайници се проведе в северозападно Черно море

Международно самолетно проучване на китоподобните бозайници се проведе в северозападно Черно мореВ периода 1-12 юли, 2013 г. се проведе международно самолетно проучване на китоподобните бозайници в Черно море. Сред участниците имаше и български експерт от Зелени Балкани - Димитър Попов.

Изследването беше извършено в рамките на проект “Проучвания за провеждане на Обща Рибарска Политика: Отрицателно въздействие на рибарството върху популациите на китоподобните в Черно море”, изпълняван от английската консултантска компания MacAlister Elliott & Partners Ltd. и финансиран от ГД "Морско дело и рибарство" на ЕК. Научният екип на проекта включва специалисти от България (ИРР-Варна и ИО-БАН, Варна), Румъния (Националени институт за морски изследвания и развития, Констанца), Турция (TUDAV и Университета на Истанбул), Украйна (Лаборатория Брема и ЧМСМБ, Симферопол и Институт за Рибарство и Океанология, Керч) и Великобритания (Университет "Сейнт Андрюс", Шотландия).

Основната цел на проучването беше да се получат данни за общата численост на черноморските китоподобни, тъй като липсва информация за плътност, разпространение и численост на популациите на трите вида. Набавянето на информация за тези показатели е от приоритетните дейности, набелязани в „Плана за опазване на китоподобните в Черно море”, изготвен от експертна група под егидата на ACCOBAMS и Черноморската комисия през 2006 г. и утвърден от третата среща на страните по ACCOBAMS през 2007 г.

За целите на проучването беше ползвана утвърдена методика и малък самолет (Partenavia P-68), снабден със специални изпъкнали прозорци, позволяващи наблюдение и директно под самолета. Ръководител на екипа беше д-р Simone Panigada, вицепрезидент на Институт Тетис, Италия. Екипът от четирима наблюдатели включваше: Giancarlo Lauriano – ISPRA, Италия; Marian Paiu – Mare Nostrum NGO, Румъния; Димитър Попов – Зелени Балкани и Arda Tonay – TUDAV/Istanbul University, Турция. Пилот беше Michele Albertario от MACH 014, Италия. В рамките на наблюдението бяха регистрирани множество наблюдения, които подлежи да бъдат обработени и чрез модерни статистически методи да се изчислят числености, разпространение и плътност на проучваните популации.

Повече за китоподобните бозайници в Черно море....
Китоподобните в Черно море са определени като отделни подвидове, еволюирали поради затворения характер на морския басейн. Трите вида са включени в Международния Червен списък на IUCN:
Черноморска морска свиня (Phocoena phocoena relicta) – застрашен (EN)
Черноморска афала (Tursiops truncatus ponticus) – застрашен (EN)
Черноморски обикновен делфин (Delphinus delphis ponticus) – уязвим (VU)
Информацията за числености на видовете и тяхното разпространение в морския басейн е изключително важна за определянето на степента на въздействие от човешките дейности и за планиране и изпълнение на програми за опазване на китоподобните.

Facebook Twitter LinkedIn Digg Delicious Stumbleupon

3251 посещения

OFF

Последно качено » Новини