Календар

Международна работна ваканция ,,Дива граница” за подобряване на местообитанията на белошипата ветрушка в Сакар

Международна работна ваканция ,,Дива граница” за подобряване на местообитанията на белошипата ветрушка в СакарИнициативата цели да подобри и поддържа състоянието на местообитанията на белошипата ветрушка и на адаптационната волиера изградена в с. Левка в рамките на проект ,,По-голям шанс за белошипата ветрушка (Falco naumanni) в България” LIFE11 NAT/BG/360, изпълняван от Зелени Балкани с подкрепата на финансовия инструмент на Европейския Съюз.

Доброволци от Великобритания, САЩ и Зелени Балкани ще обединят усилията си, за да осигурят подходящи условия за ветрушките. Освен с почистване на ловните територии на вида от нежелана растителност и подготвяне на убежища за укритие на различни дребни бозайници и гущери, част от менюто на белошипите ветуршки и други видове хищни птици в района, участниците в работната ваканция ще са ангажирани и с подобряване на инфраструктурата за възстановяване на белошипата ветрушка в България.

Facebook Twitter LinkedIn Digg Delicious Stumbleupon

1843 посещения

OFF

Последно качено » Новини