Календар

'Прозрачни планини': нова платформа за гражданско участие

'Прозрачни планини': нова платформа за гражданско участие “Прозрачни планини” е инициатива за подобряване съдържанието на документи, важни за управлението на планинските ресурси, чрез участие на гражданското общество.
Темите ни на работа са: ГОРИ, ВОДИ и УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИИТЕ. Регионът, върху който сме се съсредоточили, е Югозападна България и включва териториите на и около Рила, Пирин, Западни Родопи и Витоша.

Кои са “важните документи”?
В нашия случай това са:
2 плана за управление на национални паркове (Рила и Пирин)
2 плана за управление на природни паркове (Витоша и Рилски манастир)
4 общи или специализирани устройствени планa
8 областни плана за горско-стопанско развитие (Благоевград, София град, София област, Перник, Кюстендил, Пазарджик, Пловдив, Смолян)
2 плана за управление на речните басейни (Западнобеломорски и Източнобеломорски)

Защо тези документи са важни?
Стратегическите планове за управление на планинските ресурси определят какво, кога и къде е РАЗРЕШЕНО или ЗАБРАНЕНО както за отделни граждани, така и за организации/ фирми. С други думи там можеш да прочетеш къде можеш да ходиш за риба в Пирин и къде не можеш да сечеш гора в Родопите.

Защо е важно да се включиш?
- За да опазиш природата
- За да изкажеш гражданската си позиция
- За да се научиш как

Как да се включиш?
Информирай се!
Участвай в платформата ни (в процес на изработка)!
Сподели!
Следете нашата Фейсбук страница за "Прозрачни планини" и скоро ще разберете как можете да допринесете за усточйивото управление на планините.


"Прозрачни планини" се реализира от дружение за дива природа "БАЛКАНИ", Сдружение "Байкария" и Рибарско сдружение "Балканка 2009" с финансовата подкрепа на Конфедерация Швейцария чрез Фонд за реформи, свързани с участието на гражданското общество

Facebook Twitter LinkedIn Digg Delicious Stumbleupon

4368 посещения

OFF

Последно качено » Новини