Календар

Дискусия за заменените гори на 22 януари

Дискусия за заменените гори на 22 януариАсоциация на парковете в България организира дискусия на тема "Бъдещето на заменените гори в България" на 22 януари от 11 ч. в Пресклуба на БТА.

Като участници в дискусията са поканени представители на отговорните за горската политика институции - ИАГ, МЗХ, МОСВ, ресорната парламентарна комисия и други,- както и основните политически партии, учени и експертни неправителствени организации. В контекста на очакваното решение на ЕК по въпроса дали разпоредителните сделки с гори представляват нерегламентирана държавна помощ, от голямо обществено значение е какви са възможностите, правните условия и политическата воля за бъдещи действия по казуса.

Дебатът ще бъде излъчен наживо от интернет страницата на Пресклуба на БТА.

Facebook Twitter LinkedIn Digg Delicious Stumbleupon

4295 посещения

OFF

Последно качено » Новини