Календар

ПОКАНА за участие в интерактивна образователна инициатива 'ИГРАТА НА ЛЮБОПИТНИТЕ'

ПОКАНА за участие в интерактивна образователна инициатива 'ИГРАТА НА ЛЮБОПИТНИТЕ'Играта има за цел да подкрепи работата на учителите и НПО екипите в областта на екологичното образованине и устойчивия начин на живот, във всички негови аспекти - екологичен, икономически, социален и личен.

Темата, която представяме чрез ИГРАТА НА ЛЮБОПИТНИТЕ е "Пермакултура" (permaculture), една слабо позната в България, но изключително известна по света, нова научна система за проектиране на екологично устойчива среда и общности от хора, които живеят, опазвайки околната среда и се развиват прогресивно, но устойчиво.

ИГРАТА и участието в нея, има за цел, да запознае Вас и Вашите ученици, с концепцията, подхода, принципите и някои основни техники, използвани в Пермакултурния дизайн и да Ви даде нов, много полезен и атрактивен инструмент, който можете да използвате в различните дисциплини, които преподавате, с цел подготовката на младите хора за пълноценен и устойчив начин на живот.

На този сайт може да се запознаете с образователната ИГРА - www.etika.zaedno.net
А това е Facebook профилът на Играта - където също може да се включите - www.facebook.com/permaculturebg.

Участието в ИГРАТА изисква извършването на реални, а не само виртуални действия. То е свързано с процес на:

запознаване с концепцията за Пермакултурата (http://etika.zaedno.net/node/135),

прочитане на Етиките и Принципите на Пермакултурния дизайн (http://etika.zaedno.net/taxonomy/term/11)

извършването на реални действия (наблюдение, проектиране, екологично действие)

описване и заснемане на съответното действие

изпращане на материала по е-мейл (biogradinka@gmail.com), за публикация на сайта на ИГРАТА

Повече за условията на ИГРАТА може да намерите тук - http://etika.zaedno.net/node/136

Участието в ИГРАТА може да бъде индивидуално или като екип (група или клас).

Всички участници, които се включат и в ЧЕТИРИТЕ НИВА на играта, ще получат Сертификат за участици. Предвидени са и специални материални награди, за които ще ви информираме малко по-късно.

Всички материали, получени от участници в играта, ще бъдат публикувани в специална секция на уеб сайта на ИГРАТА - http://etika.zaedno.net/taxonomy/term/34

Ако проявите интерес и решите да се включите в ИГРАТА с Вашите ученици, при запитване от ваша страна, имаме възможност да ви изпратим допълнителен комплект от информационни материали, презентации и видео, свързани с Пермакултурния подход.

За всякакви въпроси, идеи и коментари - пишете ни, ще се радваме да работим заедно.

Кампанията "ИГРАТА НА ЛЮБОПИТНИТЕ", се провежда от екипа на Фондация "ЗАЕДНО - общуване за подкрепа и развитие" в рамките на национален проект "Солидарна мрежа на вкусните образователни градини в България", с финансовата подкрепа на Конфедерация Швейцария чрез Фонд за реформи, свързани с участието на гражданското общество” в периода 1 август 2013 – 31 юли 2014.

П.С. Евристичният ефект на Играта зависи от нарастващия брой участници. Пермакултурния подход ни обучава в сътрудничество и кооперативност и по тази причина Играта НЕ Е е базирана на конкурентен принцип.

Facebook Twitter LinkedIn Digg Delicious Stumbleupon

2681 посещения

OFF

Последно качено » Новини