Календар

Повишаване капацитета на еколозите от черноморските общини за действие при случаи на изхвърлени на брега китоподобни

Повишаване капацитета на еколозите от черноморските общини за действие при случаи на изхвърлени на брега китоподобниПроблемът с изхвърлени по плажовете мъртви китоподобни провокира множество негативни реакции от страна на обществото през последните няколко години.

Експертите от „Зелени Балкани” в партньорство с МОСВ и черноморските общини търсят ефективни решения за справяне със създалите се ситуации, така че да се намалят рисковете за летуващите и да се подобри събирането на информация за тези случаи.

Първата стъпка беше провеждането на обучение за еколозите от черноморските общини в посетителски център „Поморийско езеро”, Поморие през юли 2013 г. Представени бяха лекции свързани с националното и международното законодателство, китоподобните в Черно море и как да бъдат определяни и информация, която е нужно да се записва при такива случаи. Проведена беше широка дискусия, в която се включиха и експерти от контролните органи: Регионални инспекции по околна среда и водите (РИОСВ) – Бургас и Варна и Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури. Определени бяха нуждите от обучение и основно оборудване както и възможностите за решаване на проблема с изхвърлени на брега китоподобни и нужните за отстраняването им разрешения.

В последствие бяха проведени индивидуални срещи с представители на всички общини по черноморското крайбрежие. Обсъдени бяха механизмите за решаване на проблема и беше оказана помощ за изготвяне на заявления за издаване на разрешителни за премахване на мъртвите екземпляри. С цел правилното описване на регистрираните случаи беше разработено и публикувано „Ръководство за събиране на данни за изхвърлени на брега китоподобни (Cetacea) по Българското черноморско крайбрежие”. За да се улесни работата на експертите от общините и РИОСВ са подготвени специализирани комплекти за обследване на мъртви китоподобни. Комплектите съдържат предпазни средства (ръкавици, маски, очила) и средства за измерване на откритите индивиди. През изминалите две седмици ръководства и комплекти бяха предоставени на РИОСВ Бургас и всички общини в областта: Несебър, Поморие, Бургас, Созопол, Приморско и Царево. През следващите седмици предстои разпространението и в области Варна и Добрич.

Дейностите се изпълняват от СНЦ „Зелени Балкани” в партньорство с МОСВ в рамките на проект „Създаване на капацитети в българските черноморски общини за реакция при изхвърлени на брега китоподобни”, подкрепен финансово от Секретариата на ACCOBAMS (Споразумение за Опазване на Китоподобните бозайници в Черно море и Средиземно море и съседните зони на Атлантически океан).

Facebook Twitter LinkedIn Digg Delicious Stumbleupon

2511 посещения

OFF

Последно качено » Новини