Календар

Световният ден на влажните зони бе отбелязан и в Шабла

Световният ден на влажните зони бе отбелязан и в ШаблаНа 7ми февруари, 2014 г. в Зеленият образователен център в гр. Шабла бе отбелязан Световният ден на влажните зони. В събитието взеха участие ученици от ОУ „Проф. Ас. Златаров”.

Събитието бе организирано съвместно от Сдружение „Зелени Балкани” и Българското дружество за защита на птиците. И двете организации изпълняват проекти за опазване на редките червеногуши гъски в района на езерата Шабла и Дуранкулак.

Езерата Шабла и Дуранкулак са влажни зони с международна значимост, включени в списъка на Рамсарската Конвенция. Хиляди птици всяка година намира убежище в района на двете езера. Красотата и природното богатството на този край са несравними, но все още има необходимост да се работи за по-голяма осъзнатост, разбиране и прилагане на щадящи за околната среда методи за икономическо и социално развитие на региона.

Влажните зони и околната среда, като цяло, не са просто ресурс, който може да бъде използван или унищожен за нуждите и прищевките на човека. Те са самият източник на живота. Това бе основното послание, което организаторите отправиха към младите участници в събитието в Зеленият образователен център, посветено на влажните зони.
В началото на събитието децата, които желаеха да се включат бяха малко. Натоварената и твърде неестествена за детския темперамент учебна програма вероятно бе причината децата да искат да пропусната поредното образователно занимание. За тяхна изненада, обаче, този път не ги очакваха назидателни купища информация, които да трябва да помнят на изуст. Посланията на Световният ден на влажните зони бяха поднесени почти изцяло под формата на игри и приятелски разговори.

Децата сами направиха дъжд със звуци, видяха фотоси на естествени и изкуствени влажни зони и разбраха причината поради, която червеногушите гъски прелитат цели 6000 хил. километра всяка есен, за да гостуват на Шабла и Дуранкулак. Под формата на игра децата полетяха на крилете на гъска и се отправиха на въображаемо космическо пътешествие, за да прегърнат Земята и да чуят нейното послание. Играейки те също научиха, защо влажните зони са толкова важни за птиците и хората. Участниците се повеселиха също с щафетно гъше състезание и кръгово съвместно рисуване на влажна зони.

Организаторите отправят своите най-искрени благодарности към Зеленият образователен център в гр. Шабла за топлото гостоприемство и професионално отношение!

Facebook Twitter LinkedIn Digg Delicious Stumbleupon

2193 посещения

OFF

Последно качено » Новини