Календар

Опитът на Зелени Балкани в сборник с добри практики за Натура 2000

Опитът на Зелени Балкани в сборник с добри практики за Натура 2000 Опитът на Зелени Балкани по възстановяване на местообитания за застрашени видове водолюбиви птици в Поморийско езеро намери място в сборника „ЗА ПО-ДОБРО БЪДЕЩЕ: ДОБРИ ПРАКТИКИ В МРЕЖАТА НАТУРА 2000”.
Изданието цели да допринесе за по-добро разбиране на мрежата Натура 2000 като възможност за икономическо развитие, а не като ограничаващ фактор. В него са включени 35 добри практики от 14 държави, голяма част от които са реализирани на територии, включени в мрежата НАТУРА 2000. Официалното представяне на сборника беше направено в рамките на Трета национална кръгла маса на тема „Разработване на Национална приоритетна рамка за действие по Натура 2000 в България“, проведена в София на 13 март.

Включването на консервационната програма на Зелени Балкани за Поморийско езеро в сборника е признание за усилията положени от доброволците и експертите на сдружението през последните 18 години. Дейностите по възстановяване на местообитания за гнездене спомогнаха за опазването на редица застрашени видове птици: гривеста рибарка (Sterna sandvicensis), белочела рибарка (Sterna albifrons), речна рибарка (Sterna hirundo), речен дъждосвирец (Charadrius dubius), морски дъждосвирец (Charadrius alexandrinus), саблеклюн (Recurvirostra avosetta) и малката черноглава чайка (Larus melanocephalus). Цифрите, показващи броя на гнездящите двойки гривести рибарки за този период са най-доброто доказателство за постигнатите успехи: 1996 г: 6 двойки; 2002 г.: 450 двойки; 2006 г.: 1500 двойки; 2013 г.: 2500 двойки!

Facebook Twitter LinkedIn Digg Delicious Stumbleupon

1910 посещения

OFF

Последно качено » Новини