Календар

СДП Балкани успя да постави GPS нашийник на млада мечка в Природен парк Витоша

СДП Балкани успя да постави GPS нашийник на млада мечка в Природен парк ВитошаБалкани разказват, че в края на март колегите от парка и от ловното стопанство са сигнализирали, че мечките на Витоша са се размърдали след зимния сън. С това се поднови работата на Балкани по поставяне и ежедневна проверка на капани на Витоша. Целта е да се уловят до две мечки, на които да се поставят GPS нашийници, и да се следи тяхното движение, поведение, предпочитани места за хранене/почивка, влиянието на човешките дейности върху вида и други.

В ранната утрин на съботния ден (19 април) екип на БАЛКАНИ се отправи за пореден път към склоновете на Витоша, но прясно навалелия сняг се оказа почти непреодолима пречка. Все пак с много усилия и ремонти на терен се справихме със ситуацията и продължихме по пътя само за да се изправим пред
паднала топола

само на няколкостотин метра от уловената 3-4-годишна мечка.

Екипът на БАЛКАНИ се придвижи пеша, но правилата за безопасност не допускат упояване на мечка без автомобил. В такава ситуация рискът е голям, тъй като в района може да има и друга мечка (майка), която да защити уловената или точно при приближаване на екипа уловената мечка да се освободи и да нападне. Това създава риск и за хората, и за мечката. Затова в този момент особено ценна за нас беше бързата и адекватна реакция на служителите на ДЛС „Витошко-Студена” (специални благодарности на зам. директора Драгомир Пенчев), които се притекоха на помощ с по-проходим автомобил и моторен трион, с които разчистихме пътя.

Данните от поставения на мястото фотокапан показват присъствие на две мечки, като не може да се каже дали те са двойка или все още неразделени близнаци. Младата меца беше упоена, а GPS-GSM нашийникът беше сложен бързо. За да я предпазят от прекомерно дълъг престой на студа, мечката беше поставена върху клони от дървета и завита с брезенти, докато се събуди напълно от упойката. След което мечката продължи по пътя си, а ние вече получаваме данни от нейното движение и поведение. При нормални обстоятелства нашийникът ще падне сам след около 2 години.

Пожелаваме успех на Велика, както нарекохме мечката предвид светлия празник! Надяваме се, че макар млада и не толкова опитна, тя ще се радва на един спокоен и дълъг живот, необезпокоявана излишно много от човешкото присъствие.

Facebook Twitter LinkedIn Digg Delicious Stumbleupon

2586 посещения

OFF

Последно качено » Новини