Календар

БДЗП спечели първата награда НАТУРА 2000 на Европейската комисия за опазването на царския орел

БДЗП спечели първата награда НАТУРА 2000 на Европейската комисия за опазването на царския орелБългарското дружество за защита на птиците (БДЗП) спечели Наградата Натура 2000, която се присъжда за първи път от Европейската комисия. Призът бе връчен на БДЗП за дейностите по опазване на царския орел в Сакар. Церемонията се състоя вечерта на 21 май в Брюксел. Европейският комисар по въпросите на околната среда Янез Поточник връчи отличието на Светослав Спасов от БДЗП.
Призът за БДЗП е в най-тежката категория – „Природозащита“, където конкуренцията бе най-голяма. Останалите четири категории са „Социално-икономически ползи”, „Комуникации”, „Постигане на компромис между интереси” и „Работа в мрежа и трансгранично сътрудничество”. Кандидатите, които се включиха в надпреварата за Наградата Натура 2000 бяха общо 163.

Проектът на БДЗП за опазване на царския орел в Сакар е фокусиран върху изолирането на опасни ел. стълбове в партньорство с електроразпределителната компания EVN България. По този начин значително се намалява рискът от токови удари – една от най-големите заплахи за царския орел в България. В рамките на проект, финансиран по програма LIFE+ на ЕС, който БДЗП реализира в периода 2009-2013 г. в сътрудничество с EVN България бяха обезопасени близо 600 ел. стълба. В момента EVN реализира следващ LIFE+ проект в партньорство с БДЗП, фокусиран изцяло върху тази дейност, в рамките на който ще бъдат обезопасени още 2 740 стълба и ще бъдат вкопани 45 км. кабели, за да се елиминират токовите удари за царския орел и останалите едри птици.

„Благодарение на работата на екипа на проекта и на сътрудничеството между него и частни фирми, местната популация на този световно застрашен вид е възстановена, след като е била на ръба на изчезването“, се съобщава в информацията на Европейската комисия по повод наградата. „Чрез съвместна работа с енергийни компании за изолиране на опасни електропроводи и вкопаване на кабели, успешно е се премахва рискът от токови удари – една от най-сериозните заплахи за грабливите птици“, се допълва в съобщението.

Ето и наградените в останалите категории:

Проект в Сигишоара-Търнава Маре, Румъния, спечели наградата за социално-икономически ползи, показвайки впечатляващ пример, как „Натура 2000” води до осигуряване на икономически растеж и устойчив поминък в селските райони. Проектът дава възможност на земеделските производители за по-добро препитание, чрез устойчиво обработване на земя с висока природна стойност, като в същото време се запазва уникалният ландшафт с богато биоразнообразие. Благодарение на този проект 2300 фермерски семейства в региона получават приходи от над 2,5 млн. евро годишно. В момента подобни идеи се прилагат в други части на Румъния.

Наградата за комуникация бе връчена на Рана-Храдек в Чешката република за популяризирането на защитата на сухите тревни местообитания в региона Лоуни. Всяка година през май събитието „Честване на степите" привлича 1000 души, а ежегоден конкурс за изкуства помага за запознаване на децата с работата по опазване на природата. Проектът повишава осведомеността сред гражданите на ЕС за стойността на природното наследство.

Наградата за работа в мрежа и трансгранично сътрудничество се присъжда на мрежа за техническо сътрудничество в Испания за разработването на качествени стандарти за управление и на информационен уебсайт, относно състоянието на мрежата „Натура 2000" в Испания. Реболар дел Навалпотро в Гуадалахара е една от областите, където тези действия са успешно приложени, показвайки, че „Натура 2000" е както мрежа от видове и местообитания, така и мрежа от хора.

„Поздравявам победителите за заслужената награда за техните усилия”, коментира Комисар Янез Поточник при връчването на призовете. „Благодарение на неуморните усилия на хората, които работят за и в зони от Натура 2000, нашата широка мрежа от защитени територии прерасна в истински успех за европейското сътрудничество. Тези награди демонстрират примери за невероятната работа, която се върши на територията на ЕС от ръководители на обекти, държавни власти, природозащитни организации и доброволци, фермери, горски инспектори и стражари, ловци и рибари, учени, учители и още много други. Това е техният ден, и те напълно заслужават този успех.”

Натура 2000 е мрежа от над 27 000 защитени територии, която обхваща 18% от сухоземната територия на ЕС и 4% от морските райони, с цел опазване на природното наследство на Европа и подобряване на неговото състояние. Тези награди са признание за високи постижения в управлението на зони от Натура 2000, което демонстрира значимостта на мрежата за местните общности и икономики.

Facebook Twitter LinkedIn Digg Delicious Stumbleupon

2188 посещения

OFF

Последно качено » Новини