Календар

Разкрит бе нелегален трафик с убити световно застрашени лешояди с цел вуду магия в Африка

Разкрит бе нелегален трафик с убити световно застрашени лешояди с цел вуду магия в АфрикаНелегален трафик в Нигерия и Нигер с убити световно застрашени египетски лешояди, използвани за вуду магия, бе разкрит със съдействието на партньорите по LIFE+ проект от България и Гърция и с основното съдействие на партньорски организации от Африка.
Престъпната схема, в която участват традиционни ловци на лешояди и търговци, бе разкрита, благодарение на птицата Пасхалис, убита в Нигер. Лешоядът бе снабден със сателитен предавател, което позволи разплитането на нелегалната схема. Случаят е един от многото в района между Нигерия и Нигер, където масово се избиват лешояди и гарвани за „магически” церемонии и ритуали.

Сателитните предаватели осигуряват ценна информация за вида, необходима за целите на неговото опазване. В този случай ролята му се оказва и друга - благодарение на модерното проследяващо устройство се разбира кога и къде е убита птицата.

Убитият египетски лешояд се излюпи през 2013 г. в Гърция, където му бе дадено името „Пасхалис”. В рамките на проекта LIFE+ „Помощ за египетския лешояд” на птицата бе поставен сателитен предавател. През есента Пасхалис излетя успешно към Африка и се засели в Южната част на Нигер. Последният сигнал от лешояда бе получен на 27.02.2014 г. от място на около 140 км от границата с Нигерия. Следващите сигнали са от къща в малко село. Няколко дни по-късно предавателят е изнесен в Нигерия.

Разследването, предприето от партньорите на LIFE+ проекта с подкрепата на Фонда за опазване на Сахара (SCF) в Нигер и Орнитологичния изследователски институт „А. П. Левентис” (APLORI) в Нигерия, разкри, че Пасхалис е убит от традиционен ловец на лешояди, който редовно идва от Нигерия. Целта е птицата да бъде продадена на богати клиенти в Нигерия за традиционни „магически” церемонии.

В района между Нигерия и Нигер нигерийски ловци избиват масово лешояди и гарвани с тази търговска цел. Според събраните данни лешоядите от всички видове, които са убивани с тази цел, са значителен брой – известни са стотици случаи за последните 10 години. Само по време на последното си пътуване, споменатият ловец е убил осем лешояда.

В Нигерия на лешоядите се гледа като на източник на печалба, въпреки че са защитени от закона. Черният пазар там е широко разпространен. Докато отношението на местните общности към лешоядите в Нигер е негативно – той е считан се мръсна и грозна птица. Съществува и „морален закон”, според който правенето на магия на друг човек се счита за престъпление. Затова птиците не се използват в страната, но се изнасят за Нигерия, където има голямо търсене за вуду цели.

За разрешаването на този сериозен проблем е необходимо да бъде създадена спешна интегрирана международна стратегия за опазване на лешоядите по пътя им на миграция. Първа стъпка към нейното реализиране е предприемането от страна на SCF на разяснителна програма и информационна кампания в Нигер, както и провеждането на по-задълбочено разследване на нелегалния трафик в Нигерия от Орнитологичния изследователски институт „А. П. Левентис”. На международно ниво LIFE+ проекта „Помощ за египетския лешояд” ще координира развитието на план за опазване на египетските лешояди по пътя им на миграция в мрежата на BirdLife International и със съдействието на Меморандума за мигриращите хищни птици в Африка и Евразия (CMS/Raptors MoU) и активно ще насърчава съответните държави в приемането на плана.

Facebook Twitter LinkedIn Digg Delicious Stumbleupon

2040 посещения

OFF

Последно качено » Новини