Календар

Поредна среща с организации от туристическия бранш

Поредна среща с организации от туристическия браншНа 30 юни в офиса на Българска туристическа камара се състоя обсъждане на обща позиция между Коалиция "За да остане природа", Българска туристическа камара, Българска асоциация на туристическите агенти, Гражданска инициатива за опазване на културно-историческото наследство.

Позицията касае общото ни виждане за тенденциите в развитието на туризма в България. Тя ще отчете проблемите, с които всички ние като организации се съгласяваме, както и общите принципи, за които ще се застъпваме. Присъстващите декларираха своята подкрепа за политика на устойчиво устройствено планиране, опазване на природното и културното наследство и развитието на туризма, основаващи се на няколко принципа и заявиха своята воля да работят заедно за постигане на общи цели.

Целта на срещата, както и на Меморандума, бе да се покаже, че има критичен брой от организации от три различни сфери, които имат обща визия за развитието на туризма, културното и природното наследство.

Надяваме се в близко бъдеще да можем да се съгласим върху финална версия на документ с такава позиция и да го споделим с вас.

Facebook Twitter LinkedIn Digg Delicious Stumbleupon

2488 посещения

OFF

Последно качено » Новини