Календар

Амбициозни цели за енергийна ефективност и възобновяема енергия могат да намалят вноса с 45% повече от това, което ЕС планува

Амбициозни цели за енергийна ефективност и възобновяема енергия могат да намалят вноса с 45% повече от това, което ЕС плануваДокато лидерите на ЕС обсъждат мерки за подобряване на енергийната сигурност на Европа по време на среща на върха в Брюксел, нов доклад разобличава плановете на Европейската комисия като крайно неадекватни за намаляването на зависимостта от вноса на енергийни източници. Докладът показва, че амбициозни цели на Европейския съюз за енергийна ефективност и възобновяеми източници ще намалят нуждата от внос с 45% повече през 2030 г. в сравнение с плановете на ЕС [1].

По време на срещата в четвъртък и петък, лидерите на ЕС ще обсъждат работна версия на план за енергийна сигурност [2] и климатичните и енергийни предложения на Европейската комисия. Комисията предлага ЕС да намали своите въглеродни емисии с 40% и да достигне дял на възобновяемата енергия от 27% до 2030 г.
Въпреки това, обаче, по-строги цели за 2030 г. биха могли да намалят общия внос на изкопаеми горива с поне 45% в сравнение с плана на Комисията. Предложените цели са да се достигне 45% дял на възобновяемата енергия, 40% енергийни спестявания (в сравнение с 2005 г.) и 55% намаляване на въглеродните емисии (в сравнение с 1990 г.) Това представлява 35% намаление във вноса на природен газ и 45% намаления във вноса на петрол. Вносът на въглища да бъде прекратен преди края на следващото десетилетие.

Очаква се Комисията да обсъжда цели за енергийна ефективност за 2030 г. Наскорошен анализ потвърждава, че амбициозни цели за енергийна ефективност биха намалили значително вноса на енергийни ресурси, като в същото време биха допринесли за по-широки икономически ползи [3]. В писмо изпратено до Комисията миналата седмица, министри от Германия, Дания, Белгия, Португалия, Гърция, Ирландия и Люксембург, също призовават Комисията да предложи до 4-ти юли амбициозна и задължаваща цел за енергийна ефективност за 2030 г. [4]. През февруари Европейският парламент одобри 40% цел за енергийна ефективност [5].
Франциска Ахтерберг, директор на „Грийнпийс“ Европа по политиките за енергия и транспорт, коментира: „След месеци на полвинчати отговори, лидерите на Европейския съюз имат възмостността да задвижат енергийната сигурност напред. Но когато всички са съгласни, че пестенето на енергия е елементарно решение за енергийната сигурност и за климата, трябва да се запитаме какво тогава стои на пътя. Не е тайна, че енергийните компании подхранват зависимостта на Европа от внос на енергийни ресурси. Крайно време е европейските лидери да покажат, че няма да предадат контрол на олигарсите в света.“

Свен Теске, енергиен експерт на „Грийнпийс“ и автор на доклада, казва: „Всяко евро похарчено за възобновяема енергия е инвестиция в сигурността на доставките и в работната сигурност. Комбинацията от възобновяема енергия и енергийна ефективност е не само добра за климата, но е и най-добрата рецепта да се подобри енергийната сигурност на ЕС. Зависимостта на Европа от изкопаемите горива и скъпият и несигурен внос са двете страни на една и съща монета.“
Докладът, поръчан от „Грийнпийс“ и основан на проучване на „ДЛР“ – Германският институт за техническа термодинамика, разработва два сценария – един основаващ се на плановете на Европейската комисия за 2030 г., и един основан на по-амбициозна политическа рамка за 2030г.

Бележки:
[1] Greenpeace briefing, New report shines light on EU summit discussions on energy
security, June 2014.
[2] Greenpeace press comment, 28 May 2014
[3] EnergyDesk, Why does energy efficiency matter for European energy security?, 18 June 2014.
[4] Letter by governments in support of a binding EU 2030 energy efficiency target, 18 June 2014.
[5] European Parliament resolution, 4 February 2014.
[6] Greenpeace report, A roadmap towards a sustainable and independent energy supply for Europe, June 2014.

Facebook Twitter LinkedIn Digg Delicious Stumbleupon

2275 посещения

OFF

Последно качено » Новини