Календар

Международен доброволчески лагер “Врачански Балкан – Ние обичаме околната среда и околната среда ни обича”

Международен доброволчески лагер “Врачански Балкан – Ние обичаме околната среда и околната среда ни обича”Дирекция на Природен парк “Врачански Балкан” към Изпълнителна агенция по горите и Си Ви ЕС България организират международен доброволчески лагер “Врачански Балкан – Ние обичаме околната среда и околната среда ни обича”.

Лагерът ще се проведе в периода от 17.09 до 28.09 в сърцето на Природен парк “Врачански Балкан”, с. Очиндол. По време на лагера доброволците ще участват в реконструкцията и изграждането на туристическа инфраструктура на Природен парк “Врачански Балкан”. Работата ще включва построяване на дървена беседка около паметника на Дядо Йоцо гледа, изграждане на зелена пътека, парапети и обезопасяване на мястото. По време на лагера ще бъде направено и видео, отразяващо животът в местността, работата в лагера и красотите на Природния парк. Доброволците ще имат възможност да се запознаят с биразнообразието и възможностите за туризъм в Природен парк “Врачански Балкан” както и с доброволческата мрежа на SCI International. Предвидени са сесии на тема рециклиране, устойчив начин на живот, мир и междукултурно разбиране.

За кандидатстване и повече информация моля посетете http://cvs-bg.org/volunteering/dobrovolcheski-lager-Vratsa-Balkan/

Инициативата се осъществява по проект „Изпълнение на дейности за устройство и управление на ПП Врачански Балкан” на ДПП „Врачански Балкан”, финансиран от Оперативна програма „Околна среда 2007 – 2013”.

Facebook Twitter LinkedIn Digg Delicious Stumbleupon

2064 посещения

OFF

Последно качено » Новини