Календар

ВТОРИ БАЛКАНСКИ БИОСЪБОР 2014

ВТОРИ БАЛКАНСКИ БИОСЪБОР 2014ДИРЕКЦИЯ НА ПРИРОДЕН ПАРК „ВРАЧАНСКИ БАЛКАН“ към ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ГОРИТЕ ОБЩИНА ВРАЦА И БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ БИОПРОДУКТИ ВИ КАНЯТ ДА ПОСЕТИТЕ ВТОРИ БАЛКАНСКИ БИОСЪБОР 2014

23 октомври 2014 г. от 13:00 часа в Природозащитен център „Натура“ на „Червения площад“
- семинар на тема „Възможности за развитие на биоземеделие в следващия програмен период и зелените плащания” - семинар за настоящи и бъдещи биопроизводители, на които ще бъдат представени успешни практики и възможности за финансиране. Вход свободен.

24 октомври 2014 г. от 10:00 до 17 часа на Кооперативен пазар Враца. С официално откриване от Кмета на Община Враца - инж. Николай Иванов
Изложба базар на биопродукти, където ще можете да дегустирате и да купите продукти на български производители, произведени по екологосъобразен начин.


Инициативата се реализира в рамките на проект
„Изпълнение на дейности за устройство и управление на ПП „Врачански Балкан” по договор N DIR-5113326-C-005
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Европейския фонд за регионално развитие на Европейския съюз и от държавния бюджет на Република България чрез оперативна програма “Околна среда 2007 – 2013г.”

Facebook Twitter LinkedIn Digg Delicious Stumbleupon

1948 посещения

OFF

Последно качено » Новини