Календар

Български и турски младежи заедно за Странджа

Български и турски младежи заедно за СтранджаНа 16 – 19.10. 2014 г. се проведе младежки обмен под мотото „Зелени Дейности“ между ученици от СОУ „Иван Вазов“ гр. Поморие и техни връстници от регион Кърклалери, Турция. В рамките на четири дни младежите се запознаха с нравите и обичаите в Турция. Младежкият обмен се проведе в образователен център за Странджа в с. Дерекьой.

Заедно младежите слушаха лекции за природата на общата за двете държави планина Странджа, участваха в игри за сплотяване на екип и се учиха да разпознават видовете растения и животни. Като част от обмена беше организирано посещение на училище в гр. Демиркьой, където българските младежи се запознаха с учебната среда и обичаи при нашите съседи.

Практически упражнения по екология като запознаване с подземна екосистема в пещерата Дупница и наблюдение на птици в соленото езеро Мерт близо до Инеада, допълниха преживяването на учениците.

За по-доброто опознаване на двете култури бяха организирани традиционни вечери, в които младежите представиха характерни обичаи, музика, танци и храни от родния си край.

Зелените дейности са част от проект Проект „Съвместно опазване на регион Странджа за устойчиво развитие“, изпълняван от „Зелени Балкани – клон Поморие“, в партньорство с турската природозащитна организация DAYKO и сдружение „Европа и Ние“.

Проект „Съвместно опазване на регион Странджа за устойчиво развитие“ има за цел да подобри качеството на живот чрез по-ефективно използване на общите природни ресурси, да акцентира върху привлекателността на Странджа като обект за туризъм, да насърчи опазването на биоразнообразието и общите природни дадености и да намали негативното антропогенно влияние върху околната среда.

Проектът е с продължителност 12 месеца и се изпълнява от DAYKO – Фондация за опазване на природата, Турция в партньорство със Сдружение „Европа и ние” - Поморие, и „Зелени Балкани – клон Поморие“.

Проектът се съфинансира от ЕС чрез Програмата за трансгранично сътрудничество по ИПП България – Турция- CCI номер 2007CB16IPO008.

Facebook Twitter LinkedIn Digg Delicious Stumbleupon

3793 посещения

OFF

Последно качено » Новини