Календар

Признание за Поморийско езеро на осмата европейска среща на Рамсарска Конвенция

Признание за Поморийско езеро на осмата европейска среща на Рамсарска КонвенцияЕксперт на Зелени Балкани взе участие в осмата европейска среща на страните, ратифицирали Рамсарската конвенцията за опазване на влажните зони. Голямо признание за природното богатство на Поморийско езеро и работата на Зелени Балкани, беше получената втора награда за клипа „Поморие – дивата лагуна”. Клипът беше награден на конкурса за видеоклипове и филми, проведен по време на международния форум.

Европейската срещата на страните по Рамсарската конвенция се проведе от 20 до 24 октомври в гр. Куфщайн (Австрия). От страна на България в срещата участваха, както служители на Министерството на околната среда и водите, така и представители на природозащитни неправителствени организации. Основната цел на събитието беше подготовка за предстоящата дванайсета световна среща на страните по Конвенцията, която ще се проведе през юни 2015 г. в гр. Пунта дел Есте, Уругвай. В интензивната програма бяха включени редица актуални теми, свързани с разумното ползване на ресурсите, които предлагат влажните зони, както и дискусии по подготвени решения за предстоящата среща на страните. Акцент беше поставен на следните теми: нова стратегия за разширяване на заливните зони с цел намаляване щетите от наводнения (актуална тема в Австрия и Западните Балкани след тежките наводнения от изминалото лято); влажните зони и земеделието – възможности за намаляване негативното въздействие; опазване на торфищата и арктическите влажни зони; екосистемните услуги от влажните зони; ефективно управление на Рамсарските зони; ролята на екотуризма и посетителските центрове в популяризирането и опазването на влажните зони; културните ценности свързани с влажните зони.

На срещата бе демонстрирана новата информационна платформа за Рамсарските зони, както и резултатите от проект за проучване измененията в Средиземноморските влажни зони, чрез сателитни проучвания. Организирани бяха и две полеви посещения в района на Тирол – торфеното блато „Швем Валхзее” и карстовия район „Вилдер Кайзер” (Рамсарска зона).

Програмата беше допълнена с експозиция на постери, представящи дейности насочени към проучване и опазване на влажните зони и конкурс за видео клипове и филми популяризиращи влажните зони. Сдружение „Зелени Балкани” представи постер на тема „Възстановяване местообитания на водолюбиви птици в Поморийско езеро”. Участниците в срещата се запознаха също с допълнителни печатни материали за Поморийско езеро, река Дунав и международния проект LIFE10/NAT/IT/256 MC SALT - Екологично управление и възстановяване на Средиземноморски солници и крайбрежни лагуни. Постигнатите от „Зелени Балкани“ резултати по опазване на рамсарското място „Комплекс Поморийски влажни зони“ и други влажни зони в България бяха високо оценени от експертите от цяла Европа.

Конкурсът за видеоклипове и филми, популяризиращи влажните зони беше проведен под формата на открита филмова вечер. Събитието беше посетено, както от официални участници в Рамсарската среща, така и от местни хора от гр. Куфщайн и околностите. Всеки зрител получи бюлетина за гласуване и след преброяване на гласовете, първите три филма бяха наградени. На първо място беше класиран филмът за р. Дунав на Международната Комисия за опазване на р. Дунав, а третата награда бе дадена на филма за природен парк „Вранско езеро” в Хърватско. Клипът „Поморие – дивата лагуна” бе класиран на второ място. Продукцията е изработена от Любомир Христов по проект на Сдружение „Зелени Балкани“ и е част от интерактивната експозиция на посетителски център „Поморийско езеро”.

Facebook Twitter LinkedIn Digg Delicious Stumbleupon

1971 посещения

OFF

Последно качено » Новини