Календар

EVN България Електроразпределение монтира уникални за България изолатори за опазване на лешоядите в района на Сливен

EVN България Електроразпределение монтира уникални за България изолатори за опазване на лешоядите в района на СливенВ края на октомври 2014 г. екипи на EVN България Електроразпределение монтираха изолации по въздушен 20-киловолтов електропровод в района на местността „Каракютюк“ до град Сливен.
Дейностите имат пряка връзка с изпълнението на проект „Завръщане на лешоядите в България“ LIFE08 NAT/BG/278, макар че самият проект не предвижда средства за обезопасяване на стълбовете.

Изолаторите, необходими за обезопасяването на 6 желязо-решетъчни електрически стълба бяха предоставени от Зелени Балкани и закупени благодарение на съдействието на Фондация Приятели на Сафари парк Beekse Bergen, Холандия. От своя страна, ЕVN България оказа подкрепа по проекта и закупи допълнителен брой изолатори, необходими за обезопасяването на още 8 желязо-решетъчни стълба. По този начин всички 14 стълба, идентифицирани като опасни за птиците, бяха обезопасени с новите изолиращи съоръжения.

Монтираният тип изолатори са ново техническо решение за обезопасяване на желязо-решетъчни ел. стълбове и се използват за първи път в България. Те са тип „MST-дистанционери“, които предотвратяват контакта между крилете на птиците и електропроводниците. По този начин от една страна се предпазва животът на птиците, а от друга не възникват аварии по мрежата. Новият тип изолатори вече се използват успешно в някои европейски страни.

Обезопасената електроразпределителна линия се намира на територията на Природен Парк „Сините камъни“ край Сливен и минава непосредствено до волиерата за адаптация на белоглави лешояди, поддържана по проект Завръщане на лешоядите в България LIFE08 NAT/BG/278. За да се следва такъв труден и пресечен терен, се използват специални желязо-решетъчни стълбове. За съжаление обаче, точно този тип стълбове се оказаха изключително опасни за нашите лешояди. От една страна, птиците не ги възприемат за заплаха, а от друга - при лошо време и слаба видимост лесно ги намират и използват за кацане. При размах на крилете от над 2,70 см, лешоядите неволно докосват жиците и стават мигновена жертва на тока.
Това е изключително жестока и безсмислена смърт за птиците, пропътували хиляди километри, за да заживеят на свобода в Балкана. От 2011 година насам, само тази линия причини смъртта на шест лешояда. Сред тях бе и белоглавият Матей, специално докаран от Зоопарка Острава, Чехия и поверен на нашите грижи.
През зимата на 2013 г. EVN България монтира върху стълбовете друг вид предпазни съоръжения – т. нар. „бодливки“, чиято цел е да не позволяват на птиците да кацат на желязо-решетъчните стълбове. С цел допълнителни мерки за опазване на птиците, сега бяха монтирани и новите MST-дистанционери.

Дейностите по опазване на лешоядите са част от съвместното дългогодишно сътрудничество между Зелени Балкани и EVN България Електроразпределение по опазване на околната среда.

Предвид предимствата, които дават новите изолатори, EVN България Електроразпределение ще използва такива устройства и в рамките на своя проект “Живот за царския орел” (Life for safe grid). Проектът е с финансиране по програмата LIFE+ на Европейската комисия и се изпълнява от дружеството в районите на общини Елхово, Тополовград, Харманли.
Неговата цел е да се намали смъртността при царския орел (Aquila heliaca), причинявана от сблъсък с електропроводи в най-важните обекти от мрежата „Натура 2000“.

Надяваме се, с поставянето на MST-дистационерите да приключи заплахата за лешоядите в района на Каракютюк.

Благодарим на EVN за тяхната изключително отговорна политика за опазването на околната среда, за тяхното съдействие и отзивчивост!

Приветстваме тези усилия и ще продължаваме да работим заедно с компанията, за да ограничим щетите от токовите удари както върху крайните потребители, така и върху едно от нашите най-големи природни богатства - птиците!

Facebook Twitter LinkedIn Digg Delicious Stumbleupon

2664 посещения

OFF

Последно качено » Новини