Календар

Изложба 'Сакар - земя на съкровища'

Изложба 'Сакар - земя на съкровища'Официалното откриване на изложбата организирано от музея в Свиленград и Зелени Балкани бе посетено от ученици, преподаватели, представители на общинска администрация, фермери, журналисти и местни хора

Събитието се състоя на 15 януари, в изложбената зала на Общински исторически музей Свиленград и провокира интерес сред разнообразен кръг от местните жители. Най-любознателни бяха учениците от СОУ ,,Д-р Петър Берон“, а представителите на местните медии подробно отразиха събитието.

Изключителен интерес предизвикаха макетите на белошипа ветрушка с реален размер и оцветяване, както и моделите на яйца, които са идентични копия на яйцата на редките птици. Белошипата ветуршка е едно от новооткритите съкровища на Сакар. След като през последните десетилетия редките птици бяха изчезнали от района, днес те отново могат бъдат наблюдавани в Защитена зона ,,Сакар“ - част от екологичната мрежа НАТУРА 2000. Завръщането на вида стана възможно благодарение на проекта на Зелени Балкани „Възстановяване на белошипата ветрушка“ LIFE11 NAT/BG/360, изпълняван с подкрепата на Програма LIFE на ЕС.

Не по-малко любопитство сред посетителите провокираха и таблата, представящи културно-историческите богатства на Сакар – скалните църкви, долмени, останки от старинни крепости и много други исторически паметници.
Фотосите със заровени в земята танкове и отбранителни съоръжения, гранични заграждения и бариери и богатото биологично разнообразие около тях истински напомниха на гостите, че районът е част и от инициативата Европейски Зелен пояс

Изложбата ,,Сакар - земя на съкровища“ се организира от Общински исторически музей Свиленград и Зелени Балкани в рамките на проект „Възстановяване на белошипата ветрушка“ LIFE11 NAT/BG/360, изпълняван с подкрепата на Програма LIFE на ЕС, и е изработена съвместно с Британско-българското дружество за приятелство и Сдружение „Маточина”

Facebook Twitter LinkedIn Digg Delicious Stumbleupon

1845 посещения

OFF

Последно качено » Новини