Календар

БЪЛГАРСКИ ПРИРОДОЗАЩИТНИЦИ СПЕЧЕЛИХА НАГРАДА ЗА ДОБРИ ПРАКТИКИ ОТ RENEWABLE GRID INITIATIVE В БРЮКСЕЛ

БЪЛГАРСКИ ПРИРОДОЗАЩИТНИЦИ СПЕЧЕЛИХА НАГРАДА ЗА ДОБРИ ПРАКТИКИ ОТ RENEWABLE GRID INITIATIVE В БРЮКСЕЛБългарското дружество за защита на птиците (БДЗП) и партньорската организация BirdLife International, която обединява 110 природозащитни организации в цял свят, спечелиха „Наградата за добри практики“ на Renewables-Grid-Initiative (RGI) в категорията „Опазване на околната среда“. Наградата бе връчена вчера на годишната конференция на RGI в Брюксел. Високата оценка за българската и международната природозащитна организация е за съвместната им работа по превенция на загиването на редки птици при кацане и удар в електропреносната мрежа в България и Судан.

При получаването на наградата Светослав Спасов от БДЗП каза: „Щастлив съм, че успяхме да реализираме мащабни проекти, при които обезопасихме съвместно с местните електроразпределителни дружества наземни електропроводи, което предотврати смъртта на много царски опри в България и египетски лешояди в Судан“. И двата вида птици са световно застрашени и много редки, а кацането на необезопасени електрически стълбове и токовите удари са честа причина за смъртта на тези величествени птици. „Разбира се, има още много какво да се направи и за цялостното решение на проблема е необходима съвместна работа на държавните институции, частните електроразпределителни дружества и природозащитните организации“, допълни Спасов.

В България в рамките на проекта LIFE+ „Опазване на царския орел и ловния сокол в ключовите места от Натура 2000“, реализиран между 2009 и 2013 г., бе проведено проучване, при което бяха поставени сателитни предаватели на 25 млади царски орела и то показа, че причината за смъртта на 67% от тях са токови удари в необезопасени електрически стълбове. В Судан печално известен електропровод, който свързва Порт Судан с брега на Червено море, е причина за смъртта на стотици, а може би хиляди египетски лешояди от създаването си през 50-те години на наминалия век.

Работата на БДЗП започна с проучването на заплахата от токови удари за едрите грабливи птици, след което природозащитниците започнаха дългосрочна работа с електроразпределителната компания „EVN България“. Бяха поставени изолатори, които обезопасяват стълбовете от мрежата и по този начин елиминират заплахата за птиците от токови удари. По-късно стана ясно, че същите птици са изправени пред тази сериозна опасност и по местата, където те мигрират – най-често в Африка. Проектът на BirdLife за Мигриращите реещи се птици, финансиран от UNDP/GEF и осъществен в партньорство с местното НПО „Суданско дружество за дивата природа“ реши да потърси решение на този проблем. Благодарение на съвместните усилия през 2014 г. Суданската електрическа компания изключи електропровода с печална слава и го замени с нов, напълно изолиран и безопасен за птиците.

Наградата за добри практики отличава изключителни постижения в областта на иновациите, развитието на мрежата и подобрения на съществуващи практики на терен. Сред категориите са „Опазване на околната среда“, „Участие на заинтересованите страни“ и други дейности по развитие на мрежата. Основната цел на наградите е „да вдъхнови действия за бъдещето и иновативни подходи“.

Организацията Renewables-Grid-Initiative (RGI) е основана през 2009 г. с цел да популяризира енергията, произведена от 100% възобновяеми източници на Европейско ниво. Тя е коалиция между системните електропреносни оператори и неправителствени организации от цяла Европа.

Това е втората голяма европейска награда за съвместната работа на БДЗП и „EVN България“ за опазване на царския орел чрез обезопасяване на електропреносната мрежа. През 2014 г. БДЗП спечели „Наградата Натура 2000“, която бе връчена от Европейската комисия за първи път. Отчитайки успеха на дейностите по наградения проект, от 2013 г. EVN България Електроразпределение, в партньорство с БДЗП, работи по нов проект - „Life for safe grid“, финансиран отново от програма LIFE+ на Европейската Комисия.

Вижте повече за проекта на www.lifeforsafegrid.bg

Facebook Twitter LinkedIn Digg Delicious Stumbleupon

2086 посещения

OFF

Последно качено » Новини